Danas se slavi blagdan trojice arkanđela koji se imenom spominju u Bibliji: Mihael, Gabriel i Rafael.

Jutros u 10 sati don Mladen Margeta predvodio je svetu misu ispred kapele sv. Mihovila u Nebušniku na Kosi koja je sagrađena prije 100 godina. Sagradili su je 1919. Ćerleci iz Dželetina i Komazini iz Velike Glavice, a pri gradnji su pomogli i Perlete iz Kopren Dola.

Don Mile Vidović u svojoj knjizi o župama Neretvanskog dekanata navodi predaju da je zidar bio Mijo Ćerlek. Kapela ima i svoj barjak koji se, osim u prigodi slavlja blagdana sv. Mihovila, koristi i u svatovskim povorkama.