Prije osam godina pokrenuta je inicijativa o okupljanju agronoma u Komoru, a pokrenuli su je tadašnji dekan Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Davor Romić i dekan Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Vlado Guberac.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA

Stoljetnoj tradiciji visokoškolskog obrazovanja agronomske struke u Republici Hrvatskoj svjedoči više od 15.000 studenata. Mnogi su do danas uspješni gospodarstvenici, proizvođači, znanstvenici, profesori, dužnosnici i ministri i to ne samo u našoj domovini već i širom svijeta.

U svibnju 2015. godine stupio je na snagu Zakon o Hrvatskoj agronomskoj komori, a jučer su održani prvi izbori za tijela Komore: Skupštinu komore, Vijeće komore, Nadzorni odbor komore, Predsjednika komore i njegovog zamjenika.

Komora je osnovana s ciljem promicanja zaštite i zastupanja interesa agronoma i agronomske struke u cjelini, pružanja i promicanja privatne savjetodavne agronomske.

Djelatnost Komore obuhvaća predstavljanje (zastupanje), savjetodavnu i razvojnu funkciju. U okviru Komore mogu se obavljati također i određene javne funkcije i zadaće državne uprave koje na taj način mogu doprinositi poboljšanju učinkovitosti i smanjenju troškova.

Agronom jest osoba koja je u Republici Hrvatskoj završila sveučilišni diplomski studiji; specijalistički diplomski stručni studiji; poslijediplomski specijalistički studiji; poslijediplomski znanstveni magistarski studiji; poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studiji; obrana doktorske disertacije izvan studija i istovrijedan studij prema prijašnjim propisima iz biotehničkih znanosti, znanstveno polje poljoprivreda (agronomija)  ili je kvalifikaciju stekla u inozemstvu ako joj je sukladno posebnim propisima priznata istovjetnost inozemne stručne kvalifikacije.

Hrvatska agronomska komora jest samostalna i neovisna strukovna organizacija koja čuva ugled, čast i prava svojih ovlaštenih članova agronoma, brine se da ovlašteni agronomi obavljaju svoje poslove savjesno i u skladu sa zakonom te promiče, zastupa i usklađuje njihove interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu. Komora obavlja poslove ovlašćivanja agronoma za obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova iz područja poljoprivrede te obavlja druge poslove određene Statutom i ostalim općim aktima Komore.

Dana 9. svibnja 2016. godine održana je izborna skupština Hrvatske agronomske komore na kojoj su izabrani članovi Skupštine, Vijeća i Nadzornog odbora, predsjednik i zamjenik Komore:

OGLAS