– Na odlagalište otpada Lovornik u Baćini može se, do njegovog zatvaranja, odlagati otpad samo s područja Grada Ploča i općina Slivno i Gradac, kako je to i sada, a Gradsko vijeće Ploča treba donijeti odluku o zabrani odlaganja otpada na Lovorniku s područja drugih jedinica lokalne samouprave.

Zaključci su to Građanske inicijative S.O.S. Baćinska jezera koju čine Ekološka udruga Pijavica Baćina, Udruga Lijepa naša Ploče, mjesni odbori Baćine, Peračkog Blata i Ploča, Udruga branitelja Baćine, GI Pravo na zdrav život, Udruga za očuvanje tradicijskih vrijednosti Baćine, Udruga Plokara Bristova Doca Baćina, Udruga lađara Baćine i drugi pojedinci, prenosi Rogotinski portal.

Građanska inicijativa S.O.S. Baćinska jezera održala je sastanak jer je Dinamikom i redoslijedom zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području RH, Ministarstva zaštite okoliša, predviđeno da se otpad iz Dubrovnika i Metkovića, nakon zatvaranja tamošnjih odlagališta, odvozi u Baćinu sve do izgradnje Županijskoga centra za odlaganje otpadom, projekta koji je daleko od realizacije.

Kristalno je jasno, prije zatvaranja, Lovornik treba najprije sanirati, jer onečišćuje Baćinska jezera. Lovornik u puno većoj mjeri zagađuje okoliš nego druga odlagališta, zbog krškoga tla i propusnosti. Nitko ne želi da se u njegovo mjesto donosi otpad iz drugih jedinica lokalne samouprave pa tako ni mi. Vjerujem da će resorno Ministarstvo napraviti korak unazad. Ne želim da se stekne dojam da je ministar Tomislav Ćorić, naš Pločanin, imao lošu namjeru i natovario nam smeće, jer do sada nam je pomagao. Riječ je prvenstveno o neshvaćanju specifičnosti ovoga područja, rekao je gradonačelnik Ploča Mišo Krstičević.

Bivši predsjednik Udruge Pijavica Toni Krilić podsjetio je na veliki požar na Lovorniku 2006. godine i na ogromne napore da se on ugasi.

Gradski oci obećali su još tada rješenje ovoga problema, ali sada smo u goroj situaciji nego 2006. i prijeti nam opasnost da postanemo županijski deponij, istaknuo je Krilić. Sadašnja predsjednica Pijavice Iva Marinović Franić u podužem, argumentiranom izlaganju, među ostalim je istaknula kako Natura 2000 štiti Baćinska jezera koja su od Lovornika udaljena samo 150 metara. Podsjetila je kao su stručnjaci prije tri godine na raznim lokacijama u blizini Lovornika puštali boju, koja se nakon 4 dana i 20 sati pojavila u Mindelu, jednom od jezera. Također je istaknula da bi s otpadom iz Dubrovnika i Metkovića Lovornik bio pun za dvije godine.