Na Staru godinu su se slavile mise zahvalnice u našim župama kada se obično iznose statistički podaci za proteklu godinu. Tako je bilo i u metkovskim župnim crkvama sv. Ilije i sv. Nikole.

I protekla 2021. godina je obilježena epidemijom koronavirusom. No, za razliku od 2020. kada nije bilo krizama, 2021. godine su se krizmale dvije generacije naših srednjoškolaca.

Godinu 2020. je obilježio mali broj vjenčanja (uglavnom zbog nemogućnosti održavanja svadbi). Dijelom se to nadoknadilo u 2021. godini. Pa tako obje župe bilježe porast vjenčanja.

U 2021. godini bilo krštenja gotovo jednako kao i godinu ranije.