Zbog brisanja poljoprivrednih površina iz ARKOD sustava brojna obiteljska poljoprivredna gospodarstva u dolini Neretve ostati će bez poticaja i subvencija, neće moći legalno prodavati svoje proizvode a neki će morati i vratiti dobiveni novac od poticaja.

Riječ je o poljoprivrednim površinama u vlasništvu RH koje su ovdašnji poljoprivrednici godinama koristili i na temelju kojih su ostvarivali pravo na poticaje. Međutim, ugovori o zakupu su im istekli, nove nisu potpisali niti imaju valjane dokumente o korištenju na temelju kojih bi se upisali u ARKOD zbog čega gube pravo na poticaje, piše Dubrovački vjesnik.

Neretvanske poljoprivrednike je jutros iznenadila i pogodila vijest o brisanju pojedinih parcela iz ARKOD sustava. Naknadno smo dobili informaciju da se isto dogodilo na području cijele Dubrovačko-neretvanske županije, a izgledno i cijele države, ističe Željko Bjeliš predsjednik udruge proizvođača voća i povrća, Neretvanska mladež.

Podsjećamo, da je ARKOD sustav evidencije korištenja poljoprivrednog zemljišta. Dakle, ARKOD ne priznaje ni vlasništvo ni posjed, nego bi trebao služiti kao sustav evidencije korištenja poljoprivrednog zemljišta. Međutim, on je osnova za povlačenje sredstava po raznim mjerama ruralnog razvoja, od osnovnog plaćanja, PVP-a, IAKS mjera i raznih mjera ruralnog razvoja. Nadalje, upisom kultura u ARKOD sustav, poljoprivredni proizvođač ima pravo prodavati vlastite proizvode. Ukoliko kultura nije upisana, smatra se da proizvođač tu kulturu ne proizvodi i ne smije ju prodavati kao vlastiti proizvod, pojašnjava Bjeliš.

Akcija Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) oko brisanja parcela iz ARKODA mnoge je iznenadila, mada Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN 147/2020), nalaže sljedeće:

Poljoprivrednik koji ima upisano zemljište u ARKOD bez dokaza o vlasništvu ili posjedu dužan je do 31. prosinca 2022. godine dostaviti dokaze iz stavka 2. ovoga članka ili dokaz da je pokrenuo postupak za rješavanje imovinsko pravnih odnosa, u protivnom će isto biti brisano iz ARKOD sustava.

Vrlo bitno je napomenuti, da se radi o intenzivnoj proizvodnji s kontinuiranom obradom i evidentnim stalnim korištenjem unazad 25 godina, što se vidi i iz ARKOD preglednika i na parcelama. Očito je APPRRR izvršila brisanje po navedenom Pravilniku.

Što to znači za neretvanske poljoprivrednike?

Nekim OPG-ovcima su izbrisane sve parcele iz ARKOD sustava. Znači, nemaju proizvodni resurs i nisu više poljoprivrednici. Svi proizvođači mandarina, kojima su parcele izbrisane iz ARKOD sustava, ostati će bez 10.000 Kuna/Ha potpore, uključujući osnovno plaćanje, PVP, preraspodjele, IAKS mjere i dr. Svi oni koji su ušli u program IAKS mjera, vjerojatno će morati vratiti sredstva. Jedan od uvjeta za sve korisnike iz programa ruralnog razvoja (mjere 6, 4, i dr.) bio je da vrijednost poljoprivrednog gospodarstva ne smije pasti a ovim brisanjem, veliki broj korisnika će doći u poziciju da trebaju vratiti dobivena sredstva. Proizvođači u ekološkoj proizvodnji moraju imati parcele upisane u ARKOD sustav da bi uopće mogli biti u ekološkoj proizvodnji. Takvi će preko noći prestati biti ekološki proizvođači, mada i dalje rade sve isto.

Problem nastaje i za Vinogradare. Naime, vinogradari koji prodaju grožđe, moraju imati prateći list na kojem je navedena ARKOD parcela na kojoj imaju proizvodnju. Brisanjem praktički prestaju biti proizvođači, premda i dalje rade.

Distributeri mandarina fitosanitarnoj inspekciji dostavljaju podatke o proizvodnji sa naznačenim ARKOD parcelama, kako bi mogli izvoziti mandarine. Ovako će to biti onemogućeno.

Postavlja se pitanje: Je li APPRRR želi zabraniti poljoprivrednicima rad? Uskraćuje li se poljoprivrednicima ustavom zajamčeno pravo na rad?

Zadnjih dana dobili smo Strategiju razvoja poljoprivrede, koja za cilj ima povećanje produktivnosti, rast površina pod ekološkom proizvodnjom. Ovakve mjere APPRRR očito nisu u skladu sa donesenom Strategijom i onemogućiti će izvršenje predviđenih ciljeva, rezolutan je Bjeliš.

Ova mjera APPRRR je za sada na području doline Neretve zahvatila one koji nemaju dokaz o vlasništvu ili najmu.

Međutim, isto mogu očekivati i ostali korisnici državnog poljoprivrednog zemljišta, posebno na području grada Opuzena. Ovdje kroz 2022. godinu istječu privremena korištenja po osnovi desetogodišnjih ugovora te isti mogu očekivati brisanje iz ARKOD sustava početkom 2023. Ukoliko se ne provede natječaj za zakup, zaključio je Bjeliš.

Piše: Stanislav Soldo / Dubrovački vjesnik