Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije raspisalo je natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja ove ustanove. Od uvjeta, traži se visoka stručna sprema i najmanje pet godina radnog iskustva u struci, a struka pritom nije navedena.

Ravnatelj/ica se imenuje na četiri godine, a rok prijave na ovaj natječaj je 15 dana od objave u Narodnim novinama.

Na ravnateljsko mjesto prije dvije godine imenovan je Ivica Grilec (HDZ), diplomirani inženjer pomorskog puta i ekonomije. Odabran je u konkurenciji s Višnjom Bukvić, doktoricom biologije i toksikologom, te Jasnom Per, biologinjom, koje su se također tada javile na natječaj.

Grilec je u travnju prošle godine imenovan na čelno mjesto Rezervata Lokrum. Otada je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, kojoj je osnivač Županija, bez ravnatelja. Te se rupe u upravljanju Javne ustanove ponavljaju jer je prije dolaska Grileca, ona bila bez ravnatelja godinu i pol dana. Prije Grileca, ravnateljica je bila dr. sc. Marija Crnčević, danas stručna voditeljica Odjela za zaštitu, održavanje i promicanje Rezervata Lokrum. Trenutačno, v.d. ravnateljice je Marijana Miljas Đuračić.

Ustanova je osnovana 2004. godine, a dužnost joj je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih dijelova prirode u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode za područje kojim upravlja.

Na području Dubrovačko – neretvanske županije proglašena su četiri područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa, područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito močvarna područja od međunarodne važnosti, te 85 područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju.

U dolini Neretve Ustanova upravlja područjima zaštićenoga krajobraza Šuma Predolac-Šibanica, Modro oko i jezero uz naselje Desne, ornitološkim rezervatima Prud, Pod Gredom i Orepak, te ihtiološko-ornitološki rezervatom jugositočnog dijela Delte Neretve (jezero Kuti)