U dubrovačko-neretvanskoj županiji ove školske godine nastavu polazi 9718 učenika osnovnih škola, raspoređenih u 601 razredni odjel u 67 škola. Sa njima rade 1282 učitelja i stručna suradnika. Od ukupnog broja učenika 4722 učenika su upisana do I. do IV. razreda, dok ih je od V. do VIII. 4996, objavio je Državni zavod za statistiku.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA

U usporedbi sa prošlom školskom godinom statistike kazuju da je na području Dubrovačko-neretvanske županije jedna škola manje. Zamjetan je i trend smanjenja broj učenika. Prema statistikama ove školske godine u osnovnim školama manje je 26 učenika u odnosu na prethodnu.

OGLAS