Zelena čistka, ekološka akcija čišćenja divljih odlagališta otpada koja se u Hrvatskoj organizira po 12. put, danas se održava i u Metkoviću.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA

Sudionici akcije jutros su se okupili kod Gradskog parka.

U planu je čišćenje dijela korita rijeke Neretve, od mosta do Veletržnice (Velika i Mala riva te Šetalište 116. brigade), ilegalno odlagalište na Jerkovcu (kanal uz nasip), ilegalna odlagališta uz lokalne, županijske i državne ceste kao i druga ilegalna odlagališta na području grada Metkovića (prema dojavi građana) te lokacije oko osnovnih i srednjih škola.

Zelena čistka održava se u sklopu svjetske akcije World Cleanup Day.

OGLAS