Kako je izvijestila udruga Deša, otvoren je natječaj za stipendiranje učenika obrtničkih i deficitarnih zanimanja za školsku godinu 2021/2022. koje dodjeljuje Libertas Foundation uz podršku udruge DEŠA – Dubrovnik.

Libertas Foundation je udruga iseljenih Hrvata iz San Pedra, Kalifornija koja humanitarnim akcijama pomažu programe korisne zajednici. Jedan od programa je i zaklada “Ante i Evelyn Mrgudić” kroz koju se ove stipendije kontinuirano dodjeljuju od 2003. godine. Kroz ovaj natječaj godišnje se stipendira 10 – 12 učenika obrtničkih zanimanja.

Stipendiju mogu zatražiti svi koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

– pohađaju obrtničku školu ili jedno od deficitarnih zanimanja ili spomenuto namjeravaju upisati u narednoj školskoj godini,

– žele se vratiti u svoje mjesto boravka nakon školovanja,

– dobri su i uzorni učenici,

– potječu iz obitelji lošijeg imovinskog stanja,

– žive u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Stipendija iznosi 1.000 USD za školsku godinu.

Zamolbe će se zaprimati do 1. rujna 2021.

Učenici trebaju priložiti:

– zamolba/zahtjev (vlastoručno ili ispisano putem računala) koja mora sadržavati kontakt podatke djeteta i roditelja/staratelja, kontakt broj na koji Vas možemo nazvati

– kopiju zadnje svjedodžbe,

– potvrdu o materijalnom stanju obitelji (za sve članove kućanstva – preslika obrasca zadnje platne liste ili mirovine odnosno preslika potvrde HZZ-a o nezaposlenosti)

– potvrda o visini dohotka i primitaka u 2020. godini sa Porezne uprave (za sve članove kućanstva)

– preporuku razrednika ili ravnatelja osnovne ili srednje škole (ukoliko se radi o učenicima osmih razreda molimo u preporuci naznačiti za koju se školu/smjer učenik prijavljuje)

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno, putem e – mail adrese: info@desa-dubrovnik.hr ili poštom do 1. rujna 2021. u ured DEŠE, Frana Supila 8, 20 000 Dubrovnik, s napomenom – „ZA STIPENDIJE“.