U GKS-u je jutros održan sastanak gradonačelnika Dalibora Milana s predstavnicima političkih stranaka koje su zastupljene u Gradskom vijeću: Katarina Taslak (Most NL), Stipo Gabrić Jambo (nezavisni vijećnik), Krešimir Kuran i Ivan Đerek (SDP) te Siniša Bebić (HSU).

Na sastanku je gradonačelnik Milan predstavio paket mjera za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa za gospodarstvo i građane. Načelno, predstavnici stranaka su prihvatili njegov prijedlog i on bi trebao biti usvojen na sjednici Gradskog vijeća koje će se održati 30. ožujka 2020. (ponedjeljak). Zbog mjera uvedenih zbog pandemije, sjednica bi trebala proteći bez rasprave i uz pridržavanje navedenih mjera.

Uz već uvedene olakšice: ukinut je porez na potrošnju ugostiteljima od 27.12.2019., ukinut je porez na kuće za odmor od 27.12.2019., stopa prireza porezu na dohodak smanjena s 10% na 8% od 01. siječnja 2020. g. (sve tvrtke sada imaju mogućnost tromjesečne odgode, a kasnije obročna otplata – definirano Mjerama Vlade RH), predloženi paket mjera je sljedeći:

  • komunalna naknada

Obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovne prostore i građevinska zemljišta koja služe za obavljanje poslovne djelatnosti u potpunosti se oslobađaju plaćanja komunalne naknade za razdoblje od 1.4.2020. – 30.6.2020. godine, osim za djelatnosti koje nisu pogođene pandemijom koronavirusa COVID 19.

  • porez na korištenje javnih površina

Odgoda plaćanja na temelju izdanih rješenja o porezu na korištenje javnih površina u periodu od 1.4.2020. – 30.6.2020, za sve poslovne subjekte, osim za djelatnosti koje nisu pogođene pandemijom koronavirusom COVID 19.

  • zakupnina za poslovne prostore u vlasništvu Grada Metkovića

Uvodi se oslobađanje plaćanja zakupnine za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Metkovića u periodu od 01.04.2020. – 30.06.2020.

  • korisnici usluga Dječjeg vrtića Metković

Roditelji će biti oslobođeni plaćanja participacije roditelja-korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Metković od 16.3.2020. godine do ponovne mogućnosti korištenja usluga Dječjeg vrtića Metković.

  • odgoda prisilne naplate dospjelih tražbina

Za vrijeme trajanja ovih mjera, Grad Metković neće provoditi mjere prisilne naplate za svoja potraživanja protiv poslovnih subjekata i fizičkih osoba.

Grad Metković će u rebalansu Proračuna Grada Metkovića za 2020. godinu aktivnost koja se odnosi na potporu poduzetnicima u iznosu od 500.000,00 kn, prenamijeniti za novi program Pomoć poduzetnicima u ublažavanju posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa COVID 19.

Također, uz cjelokupnu racionalizaciju poslovanja, osim nužnih rashoda, odustajanjem od niza kapitalnih projekata, sredstva će se prenamijeniti za novootvorenu aktivnost Pomoć poduzetnicima u ublažavanju posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa COVID 19.

Pojavom prvih znakova jenjavanja pandemije, u dogovoru s obrtničkom i gospodarskom komorom, te gospodarstvenicima grada Metkovića, zajedno ćemo u skladu sa zakonskim mogućnostima pronaći model potpora koje će biti od najveće važnosti za ponovno pokretanje njihovih gospodarskih aktivnosti, stoji u objašnjenju prijedloga mjera.

U navedenim mjerama će participirati i gradska trgovačka društva

  • METKOVIĆ d.o.o.

Neće se fakturirat potrošnja vode i naknade svim subjektima pogođenim pandemijom koronavirusa COVID-19 koji su spriječeni u obavljanju svojih poslova.

Za vrijeme trajanja ovih mjera, Metković d.o.o. neće provoditi mjere prisilne naplate za svoja potraživanja protiv poslovnih subjekata i fizičkih osoba.

Produljenje dospijeća plaćanja računa za 60 dana.

  • ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.

Plaćanje dijela računa za ožujak/2020.

Obustavlja se naplata odvoza miješanog i biorazgradivog otpada za sve pravne i fizičke osobe (obrtnike i slobodna zanimanja) koje nisu u mogućnosti obavljati gospodarsku djelatnost.

– nefakturiranje za cijeli period od 1.4. do prestanka pandemije budući da se ne pruža usluga.

Za vrijeme trajanja ovih mjera, Čistoća Metković d.o.o. neće provoditi mjere prisilne naplate za svoja potraživanja protiv poslovnih subjekata i fizičkih osoba.

  • METKOVIĆ RAZVOJ d.o.o.

Poslovni korisnici Metkom interneta, koji uzrokovani koronavirusom ne rade u ovom periodu, na temelju Zahtjeva privremeno će se moć zamrznut usluga korištenja za razdoblje 1.4.2020.-30.6.2020. godine, te im se taj period neće fakturirati.

Metković razvoj d.o.o. je i sam značajno pogođen posljedicama pandemije budući da su otkazane sve autobusne linije, ostao je u cijelosti bez prihoda od svih kolodvorskih usluga.Uzevši u obzir navedene faktore, zbog održavanja stabilnosti poslovanja tvrtke, daljnja oslobođenja neće biti moguća.

Najavljena je mogućnost smanjivanja plaća

Uz sve navedeno, ovisno o razvoju situacije i naplati prihoda, spremni smo i na smanjenje plaća u Gradskoj upravi, ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu grada, kako bi svi zajedno podnijeli teret ove krize uzrokovane koronavirusom COVID 19.

Riječ je o prvim mjerama Grada Metkovića kojima se nastoji osigurati pomoć građanima i likvidnost poslovanja poduzetnika, a sve naredne mjere će se razmatrati i donositi u skladu s razvojem situacije, mjerama i preporukama na europskoj i državnoj razini, stoji u prijedlogu Odluke.