Jučer, 20. prosinca 2018. godine, u galeriji Ustanove za kulturu i sport Metković, održana je 16. sjednica Gradskoga vijeća Grada Metkovića na kojoj je usvojen Prijedlog Proračuna Grada Metkovića za 2019. godinu koji iznosi 81,3 milijuna kuna.

Prije usvajanja proračuna za sljedeću i projekcija za 2020. i 2021., usvojen je Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Metkovića za 2018. godinu. Vijećnici Mosta nezavisnih lista bili su suzdržani pri izglasavanju prijedloga izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi, sportu, gradnji i održavanju komunalne infrastrukture Metkovića za 2018. godinu, naglasivši kako se znatno povećani iznos Proračuna mogao smislenije planirati dok su podržali izmjene i dopune programa u socijalnoj skrbi i predškolskom odgoju.

Gradonačelnik Dalibor Milan je predstavio Prijedlog Proračuna za 2019. godinu i naveo najvažnije stavke na koje će se trošiti prihodovni novac:

 • najveći iznos za Program javnih potreba u kulturi izdvojit će se za promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve – 1.759.800 kuna
 • u sklopu Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi planirano je izdvajanje milijun i 500 tisuća kuna za nabavu udžbenika za 2. – 8. razred osnovnih škola. S obzirom da je Sabor 14. prosinca izglasao novi Zakon o udžbenicima prema kojem će država financirati nabavu udžbenika, amandmanom je aktivnost ukinuta i sredstva se prenamijenila na aktivnosti Poslovne zone Dubravica i Aglomeracije Metković. Osim toga, ovim se Programom planira izdvojiti više od 850 tisuća kuna za projekte kojima bi se povećala razina zapošljivosti u dolini Neretve
 • u okviru Programa javnih potreba u predškolskom odgoju izdvojit će se gotovo 8 milijuna kuna od kojih će se dio utrošiti na izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje dječjeg vrtića
 • za osnovno i srednjoškolsko obrazovanje izdvojit će se 210 tisuća kuna, a za visoko obrazovanje, koje obuhvaća stipendiranje i sufinanciranje prijevoza, 660 tisuća kuna
 • Program mjera pronatalitetne politike uvećan je zbog povećanja pomoći na novorođeno dijete i iznosi 480 tisuća kuna: za prvo dijete 2,500, za drugo, 3,500, za treće 3,500 i četvrto i više 5,500 kuna.
 • najznačajnije aktivnosti Programa građenja javnih površina odnose se na uređenje rive u Vidu, rekonstrukciju odlagališta otpada Dubravica, otkup zemljišta, uređenje ulica, izgradnju kružnih tokova, energetsku obnovu sportske dvorane, a ukupni planirani iznos Programa je 15.335.260 kuna
 • za izgradnju Poslovne zone Dubravica sljedeće se godine planira izdvojiti 2.750.000 kuna
 • za Program potpore poljoprivredi planira se izdvojiti više od 500 tisuća kuna, a isti iznos planiran je za poduzetnike
 • amandmanom na Prijedlog proračuna predviđeno je 500 tisuća kuna Ulaganje u poboljšanje zdravstvene zaštite, sredstva će se raspodijeliti u dogovoru s ravnateljima zdravstvenih institucija na području grada.

Nije prihvaćen niti jedan amandman na Prijedlog Proračuna oporbenih stranaka Mosta nezavisnih lista i HSU-a, s tim da je gradonačelnik pohvalio amandmane Siniše Bebića (HSU) uz napomenu da će ih usvojiti u sljedećem rebalansu Proračuna.

Most nezavisnih lista predložio je osam amandmana kojima su zatražili sredstva za:

 • sufinanciranje troškova obiteljima s troje i više djece
 • osnivanje i rad Savjeta mladih
 • osnivanje Centara izvrsnosti
 • stipendiranje deficitarnih zanimanja
 • sufinanciranje kamatne stope prilikom kupnje prvoga stana ili kuće
 • specijalizaciju doktora medicine (ginekologa),
 • nabavu medicinskih dijagnostičkih uređaja te mjesečni dodatak osobama s invaliditetom.

Hrvatska stranka umirovljenika je amandmanima zatražila:

 • osnivanje i rad Savjeta mladih
 • povećanje sredstva za rad mjesnih odbora u Metkoviću
 • sufinanciranje prijevoza učenika i brdsko biciklističku utrku kupa Hrvatske u sklopu poticanja razvoja turizma.

S obzirom na neuvažavanje prijedloga, amandmana i primjedbi kao i na očitovanje o njihovih 50-tak komunalnih projekata dostavljenih Gradu, vijećnici Mosta nezavisnih lista napustili su sjednicu prije izglasavanja Proračuna koji je zatim jednoglasno usvojen.