Od travnja ove godine, hotelijerima, iznajmljivačima obiteljskog smještaja i ugostiteljima više neće na vrata kucati osam-devet različitih inspektora koji kontroliraju svaki svoj dio poslovanja.
Glavninu kontrola obavljat će turistički i tržišni inspektori te, naravno, sanitarni, a svi u okviru novog Državnog inspektorata. Tako će turistički inspektori od 1. travnja kontrolirati ponovno neregistrirano obavljanje ugostiteljske djelatnosti i neregistrirano pružanje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu, što je do sada bila nadležnost Carinske uprave Ministarstva financija.

Isto tako, turistički će inspektori u novom Državnom inspektoratu, baš kao i desetljećima ranije, kontrolirati opet prijavu i odjavu boravka turista, obračun, naplatu i uplatu turističke pristojbe, što je isto proteklih godina radila Carinska uprava. Iako detalja organizacijskog ustroja budućeg Državnog inspektorata još nema, neslužbeno doznajemo kako bi inspektori Carinske uprave trebali prijeći u Turističku inspekciju.

Niz manjkavosti

Time će se, točno pet godina nakon što je u Vladi Zorana Milanovića 2014. godine rasformiran tadašnji Državni inspektorat, priča vratiti na početak odakle je krenula. Većina ugostitelja i turističkih radnika, ali i hotelijera i agencija, pozdravlja takvu ponovnu organizaciju inspektorske službe koja je, tvrde, puno bolje funkcionirala u okviru Državnog inspektorata nego podijeljena u čak 17 različitih inspekcija raspoređenih u pojedinim ministarstvima.

Godine rada u takvoj organizaciji inspekcija unutar ministarstava pokazale su niz manjkavosti, pa donošenjem Zakona o Državnom inspektoratu Vlada želi smanjiti inspekcijski pritisak prema poduzetnicima, kazao je u obrazloženju takve odluke ministar gospodarstva Darko Horvat. Najavljeno je također da će nova represivna metodologija biti puno manja, ići će se na rješavanje nedostataka u tijeku nadzora bez pokretanja prekršajnog postupka. Inspektor tako neće poduzimati propisane prekršajne mjere kod lakših prekršaja ako nadzirane pravne ili fizičke osobe uklone nepravilnosti tijekom inspekcijskog nadzora ili do donošenja rješenja, ili ako se obvežu da će nepravilnosti ukloniti u određenom roku.

Kako se ugostiteljsko-turistička djelatnost zahuktala u proteklih pet godina, otkad je višestruko narastao broj objekata koje valja kontrolirati, a Uskrs ove godine 21. travnja označava početak pune sezone, pitali smo u Ministarstvu turizma kako će biti organizirana Turistička inspekcija, koja upravo tada ima najviše posla.

Rok od 60 dana

– Samostalni sektor turističke inspekcije će do 1. travnja 2019. godine, kada stupa na snagu Zakon o Državnom inspektoratu, funkcionirati kao i do sada, kao unutarnja jedinica Ministarstva turizma. Do tada će inspektori obavljati nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe obavljaju ugostiteljsku djelatnost ili pružaju ugostiteljske usluge i usluge u turizmu.

Propisano je da će Vlada RH u roku od 60 dana donijeti uredbu o unutarnjem ustroju Državnog inspektorata, kojom će se, među ostalim, utvrditi okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika. Novi Zakon o Državnom inspektoratu propisao je da inspekcijske poslove u području ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga, pružanju usluga u turizmu i turističke pristojbe obavlja Turistička inspekcija. Isto tako, ubuduće će turistički inspektori kontrolirati neregistrirano obavljanje ugostiteljske djelatnosti, neregistrirano pružanje ugostiteljskih usluga te neregistrirano pružanje usluga u turizmu – najavili su iz Ministarstva turizma.

Tako se apsurdna situacija u kojoj su do sada turistički inspektori kontrolirali samo legalne objekte i djelatnosti iz oblasti ugostiteljstva i turizma, a Carina one ilegalne, više neće ponavljati. Primjera radi, do sada je turistički inspektor u kontroli iznajmljivača i hotelijera provjeravao knjigu gostiju, ali bi carinski inspektor morao kontrolirati prijavu i odjavu tih istih gostiju, što je bilo besmisleno i nepotrebno, slažu se i inspektori i turistički radnici. Turistički inspektori nisu ni smjeli ući u ilegalni i neregistrirani smještaj, nego je to bio posao carinskih inspektora. Prema dostupnim podacima, trenutačno su zaposlena 1462 inspektora u 17 inspekcija i oni bi se trebali naći u jedinstvenom Državnom inspektoratu. Vrijedi napomenuti i kako se u Državnom inspektoratu prije pet godina, kada je bio rasformiran, nalazilo oko 800 inspektora, pa su novim ustrojem po ministarstvima “nabujali” na gotovo dvostruko veći broj.

Rascjepkane službe

Za sada se zna da su državnim proračunom planirana sredstva za preuzimanje 1462 službenika, koja su procijenjena na 337,5 milijuna kuna u 2019. Ujedinjavanjem 17 rascjepkanih inspekcijskih službi koje sada djeluju u sastavu osam ministarstva u Državni inspektorat trebale bi se ispraviti dosadašnje nelogičnosti u radu inspektora.

Tko što preuzima

Tržišnu i rudarsku inspekciju, inspekciju opreme pod tlakom te inspekciju gospodarenja otrovnim kemikalijama, Državni inspektorat preuzima od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, sanitarnu inspekciju od Ministarstva zdravstva, veterinarsku, poljoprivrednu, lovnu, šumarsku te fitosanitarnu inspekciju od Ministarstva poljoprivrede, turističku inspekciju od Ministarstva turizma, energetsku inspekciju, inspekciju zaštite okoliša, inspekciju zaštite prirode te vodopravnu inspekciju od Ministarstva zaštite okoliša i energetike, inspekciju rada od Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, a građevinsku inspekciju od Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Piše Ružica Mikačić /SD