Poznato je da mačke većinu vremena provode spavajući, točnije drijemajući. To se osobito odnosi na mačiće nakon igre.

Naš junak je, svladan umorom, zaspao za šankom…