Viša stručna savjetnica za zaštitu bilja u županijskoj podružnici Poljoprivredne savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede Ivana Tomac Talajić uputila je obavijest vinogradarima i voćarima u kojima ih savjetuje o zaštiti vinove loze i voćaka u trenutnim vremenskim prilikama koje pogoduju razvoju različitih bolesti i nametnika.

Obavijest vinogradarima!

Vremenske prilike s povremenim oborinama pogoduju infekcijama uzročnikom crne pjegavosti na vinovoj lozi. Potrebno je napraviti zaštitu novoizraslih dijelova lisne mase . S porastom lisne mase stvoriti će se povoljni uvjeti za  primarnu infekciju uzročnikom plamenjače vinove loze te pepelnice. U vinogradima gdje loza nije dostigla dužinu mladice 15-20 cm i gdje od zadnje zaštite nije prošlo više od 7 dana moguća je primjena fugicida kontaktnog djelovanja: Universalis ,Cabrio top,Folpan 80 WDG, Solofol, Futura 50 WP, Shavit F, Pripravci Cabrio top i Universalis djeluju na uzročnike plemenjače i pepelnice.

U vinogradima gdje je od zadnje zaštite prošlo više od 10  dana i velik  je porast lisne mase za zaštitu od uzročnika plamenjače, uputno je primijeniti jedan od pripravaka sistemičnog djelovanja: Mikal Flash, Mikal Premium F, Curzate-F SC, RidomilGoldCombi 45 WG , Fantic-F WP , Pergado F.

Za zaštitu od uzročnika pepelnice moguće je koristiti pripravke na osnovi sumpora ili jedan od pripravaka: Stroby WG, Zato 50WG, Cabrio top, Karathanegold 350EC, Postalon 90 SC, Folicur 250 EW, Crystal,Dynali,Domark 40 ME,Mystic EC.

Obavijest voćarima!

Nestabilne vremenske prilike s povremenim oborinama pogoduju infekcijama uzročnikom šupljikavosti lista na koštićavom voću te uzročnikom kozičavosti lista na višnji i trešnji.

Za suzbijanje šupljikavosti lista dozvolu imaju pripravci:

  • Captan WP 50 (koštičavo voće osim višnje – u ovoj fenofazi)
  • Delan 700 WDG (breskva, marelica, nektarina, trešnja)
  • Kastor ( koštičavo voće osim višnje- u ovoj fenofazi)
  • Merpan 80 WDG  (marelica, višnja)

Za suzbijanje kozičavosti lista dozvolu imaju pripravci:

  • Chromodin C-65 (trešnja, višnja)
  • Delan 700 WDG (trešnja)
  • Luna experience (višnja)
  • Topsin M 500 SC (višnja)

Vremenske prilike pogoduju razvoju populacije lisnih uši. Nasade redovito pregledavati i po potrebi napraviti zaštitu . Zaštitu je moguće napraviti jednim od pripravaka: Teppeki  500 WG (dozvola na breskvi i šljivi) i Pirimor 50 WG (dozvola na višnji, breskvi, šljivi) , Mospilan 20 SG (dozvola na breskvi, nektarini, šljivi, višnji i trešnji djeluje i na trešnjinu muhu), Calypso (dozvola na breskvi, marelici, nektarini, trešnji), Movento (dozvola na breskvi, nektarini, marelici, trešnji, šljivi).

U nasadima breskve je zabilježena populacija leptira breskvinog savijača iznad gospodarskog praga štetnosti. Za suzbijanje su registrirani pripravci: Runner 240 SC, Affirm, Affirmopti, Avaunt EC, Imidan 50 WG, Insegar 25 WG, Coragen 20 SC i Delegate 250 WG.

Prilikom primjene insekticida u voćnjaku potrebno je poduzeti dodatne mjere za zaštitu pčela.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu Ministarstva poljoprivrede na adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/