Sukladno članku 10. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama propisano je da se zahtjev za pokretanje postupka za donošenje rješenja o izvedenom stanju podnosi najkasnije 30. lipnja 2018. godine. Budući zadnji dan roka pada u subotu ti će se zahtjevi zaprimati i u ponedjeljak, 2. srpnja.