Prema današnjim rezultatima Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije u uzorcima vode za ljudsku potrošnju iz vodoopskrbne mreže iz izvorišta Norin u Prudu (uzorci uzeti iz vodovodne mreže u Prudu i Vidu) vrijednosti parametara su iznad zadanih vrijednosti te kao takvi ne ispunjavaju parametre sukladnosti propisane Pravilnikom zbog povećane mutnoće.

Dolje niže nalaze se izmjerene vrijednosti za uzorke dostavljene danas, 31.07.2019.g.

1. C.S. Prud; mutnoća = 15 NTU

2. Izvorište Prud; mutnoća = 28 NTU

3. Potrošač, Vid; mutnoća = 9,3 NTU

Pojačana mutnoća prisutna je u vodovodnim mrežama koje se opskrbljuju tom vodom (mjesta: Prud i Vid). Pojava zamućivanja vode ovog izvorišta posljedica je izrazito obilnih kiša i većeg vodostaja rijeka i pritoka rijeke Neretve.

Prije upotrebe za piće vodu istaložiti potom prokuhati!

Isporučena voda iz ovog izvorišta redovito se klorira i za sada je mikrobiološki ispravna. Iako ovakva voda nije štetna za zdravlje, ipak preporučamo da se voda za piće prije uporabe pusti da se istaloži te da se nakon toga bistri dio prokuha. Voda se može koristiti za kuhanje, kao i za tuširanje, pranje zubi te ostale sanitarne potrebe.

U uzorcima vode iz izvorišta Doljani (svi ostali dijelovi vodoopskrbnog sustava grada Metkovića osim Pruda i Vida) nisu nađene povećane vrijednosti mutnoće, te voda udovoljava Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće i može se koristiti za piće bez prokuhavanja.