Prošli vikend je u Gradskom kulturnom središtu otvorena izložba Neretvani u Velikom ratu. Na panoima se nalaze svjedočanstva potomaka vojnika iz Neretve koji su se vratili kući i svojim obiteljima ispričali što su doživjeli.

Car Karlo V. Habsburški pregledava hrvatske jurišnike

Na jednom panou se nalazi popis onih koji su se otišli boriti, a nikada se nisu vratili. Podaci su vađeni iz matičnih knjiga neretvanskih župa te iz Popisa gubitaka odnosno Verlustlisten. U spomenutim izvorima pronađeno je četrdeset devet poginulih Neretvana. Broj stradalih je zasigurno veći jer se u popisima nalaze samo vojnici čije obitelji nisu bile izravno obavještene o sudbini svojih sinova, muževa i braće.

Neretvani su najviše pogibali na Sočanskom frontu (kraj današnje Gorize i Solkanskog mosta). Manji dio je umro na frontu u Srbiji.

Osim poginulih (upisano tot, gefallen ili gestorben) u spomenutim popisima nalazimo i ranjenike (verw(anden)), bolesnike (krank) te one koji su pali u zarobljeništvo (kriegsgef(angen)). Za razliku od prezimena koja se u popisima prilično točno pišu (s kvačicama) imena su ponekad germanizirana. Tako je Josip ili Jozo postao Jozef, Stipan prekršten u Stephana, Frano pokopan kao Franz…Uz ime i prezime vojnika navedeni su vojna jedinica u kojoj je ratovao, mjesto porijekla te datum smrti, zarobljavanja ili ranjavanja.

Zbog kaotičnosti uslijed ratnih zbivanja ponegdje nije upisan točan datum već vremenski period od jednog ili dva tjedna u kojima je netko stradao.

Spomenuti popisi dugo su vremena bili nedostupni široj javnosti. U Državnom arhivu u Zagrebu postoji desetak svezaka Popisa gubitaka. Za pregledavanje cjelokupnog gradiva bilo bi potrebno provesti dane, ako ne i tjedne, u ovo doba prilično prohladnoj, Velikoj čitaonici na Marulićevu trgu.

Na sreću istraživača i znatiželjnika Verlustlisten su već nekoliko godina dostupni online i što je najvažnije njihovo pregledavanje je besplatno.Češki državni arhiv je na svojim web stranicama prvi objavio digitalizirane popise gubitaka za cijelu Austro-ugarsku monarhiju već u svibnju 2010. godine. Poslije su to učinile još neke web stranice.Moguća je pretraga po prezimenu ili po mjestu porijekla.

Na stranicama http://digi.landesbibliothek.at/viewer/search/ili http://anno.onb.ac.at/anno-suche/#searchMode=simple&from=1 možete potražiti svoje pretke ili prezimenjake koji su stradali u Prvom svjetskom ratu. Točan broj poginulih, ranjenih i zarobljenih Neretvana nije moguće utvrditi jer su popisi nepotpuni.

Mijo Obradović, Nikin, rođen u Dobranjama 1896. godine bio je član Pješačkog regimenta br. 22. Pao je u talijansko zarobljeništvo te je bio smješten u logoru Pinerolo u Italiji.