Saborski zastupnik Nikola Grmoja uputio je danas zastupničko pitanje ministru zaštite okoliša i energetike Tomislavu Ćoriću u kojem traži žurnu analizu vode u rijeci Neretvi kod Metkovića a slijedom informacija da su u Neretvi kod Konjica pronađeni teški metali. Prenosimo ga u cijelosti:

Institut za kvalitetu, standardizaciju i ekologiju TQM d.o.o. Lukavac u svojoj analizi utvrdio je da su količine teških metala koji prelaze dozvoljene granice za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda pronađene u rijeci Neretvi na području Konjica u Bosni i Hercegovini.
Institut je proveo fizičko-kemijsko ispitivanje sedimenta (nanosa) korita rijeke Neretve na tri lokacija u Konjicu.

U uzorcima uzeti na lokaciji 1 i 2, ustanovljeno je odstupanje željeza i kroma u odnosu na granične vrijednosti. Dok je na trećoj, uz teške metale, dokazano i odstupanje kemijske potrošnje kisika i nitratnog azora.

Slijedom navedenog molim da se žurno napravi analiza vode u rijeci Neretvi kod Metkovića, te da se žurno i odmah zatraži navedena analiza kakvoće vode rijeke Neretve iz Bosne iz Hercegovine.