Jučer je u Dubrovniku održana osma sjednica Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije na kojoj je usvojen proračun za 2019. godinu u iznosu od 698,8 milijuna kuna, s projekcijama za 2020. i 2021. godinu u iznosu od 614,5, odnosno 606,8 milijuna kuna.

U uvodnom izlaganju župan Dobroslavić je istaknuo kako je proračun razvojan i jamac stabilnosti. Proračun je usvojen s 23 glasa ZA, dva PROTIV i sedam SUZDRŽANIH.

Odbijeni su amandmani oporbe. Tako i Mostov amandman o financiranju učeničkih obroka iz županijskog Proračuna prema kojem bi se prepolovile naknade vijećnicima i naknade političkim strankama, a 916.000 kuna bi se preusmjerilo za obroke učenika u osnovnim školama.