Stanovnici Doljana i oni u predjelu Đumruka svakodnevno muku muče s prelaskom državne granice preko MGP Metković-Doljani.

Kolone vozila svakodnevno povezuju dvije kontrolne točke koje su jedna od druge udaljene preko jednog kilometra. Lokalno stanovništvo, koje je u svemu vezano uz Metković, dnevno po nekoliko puta mora u koloni čekati prelazak na hrvatsku stranu granice. Naši sugovornici prigovaraju hrvatskoj graničnoj policiji da ne koristi sve resurse koji su im na raspolaganju, da je često jedna traka na prijelazu zatvorena dok oni čekaju u kolonama.