Nakon što se jutros na vrijeme ustali, izvršili prepad na malu tržnicu i gradsku upravu, Mali neretvanski gusari prebiru doživljaje u svom logoru kojeg su podigli u Gradskom parku. Sve to budno prate stariji gusari Tomislava Ivanković, Viktor Bebić i Zoran Martinović…