Aglomeracija Metković je kapitalni infrastrukturni projekt za Grad Metković koji je u fazi pripreme počeo još 2014. godine, a s izvođenjem radova je počeo 1. veljače 2021. potpisivanjem Ugovora radovima za EU projekt Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Metković između naručitelja radova, komunalne tvrtke Metković d.o.o., i izvođača radova, španjolske tvrtke COMSA S.A.U.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA

Od tada su prošle dvije godine, stoga smo o izvedenim radovima, problemima, prigovorima stanovništva, načinu priključivanja na mrežu i završetku radova razgovarali s direktorom gradske tvrtke Metković d.o.o., Filipom Dominikovićem.

– Uskoro će biti dvije trećine vremena predviđenog za realizaciju projekta. Koliko je do sada napravljeno (okvirno u postotku)? Kako stvari stoje po segmentima (sustav odvodnje, sustav vodoopskrbe, kolektor)?

Da, u sklopu projekta Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Metković s tvrtkom COMSA S.A.U. iz Barcelone potpisan je najveći ugovor vrijednosti 270.401.465.42 kn u sklopu kojeg se izgrađuje fekalna odvodnja, koja uključuje izgradnju cjevovoda i crpnih stanica, vodoopskrba i vezani sustavi, te rekonstrukcije postojeće odvodnje grada Metkovića.

Izvođač je uveden u posao u 02/2021 s krajnjim rokom za dovršetak 02/2024. Obzirom na potrebu i kompleksnost organizacije gradilišta, izrade izvedbene dokumentacije, velikog broja podugovaratelja, izvođaču i svim sudionicima na projektu je trebalo dosta vremena da stignu planiranu dinamiku. U zadnjih cca. 10 mjeseci Izvođač ima planiranu dinamiku i trenutno sukladno dinamičkom planu ima planirano kašnjenje dovršetka od 2 mjeseca.

Trenutno, zaključno s 01/2023 izvedeno je postavljanje i izgradnja:

  • 22 500 m cjevovoda fekalne odvodnje,
  • 10 000 m vodoopskrbnih cjevovoda,
  • 10 crpnih stanica

Iz gore navedenog da se zaključiti da je za sada  što se tiče  izgradnje sustava odvodnje i vodoopskrbe realizirano nešto više od 50 % radova.

– U kojem dijelu projekta se najviše odmaklo u radovima, a u kojem to tek treba biti? 

Najviše se odmaklo kako sam gore rekao u samoj izgradnji, tj. postavljanju cjevovoda odvodnje i vodoopskrbe. Napravljeno je i 10 crpnih stanica od planiranih 16. Zbog nailaska na loše tlo na dubokim iskopima (dubljim od 5 m) pokazala se potreba za dodatne dvije crpne stanice.  Očekujemo nastavak ustaljenog tempa (cca. 2.000 m mjesečno) u montaži cjevovoda, te  žurno uvođenje više ekipa na sanaciji završenih trasa, tj. asfaltiranju prometnica.

– Jeste li zadovoljni s tempom izvedbe radova? Ima li  kašnjenja i, ako ima, koji su razlozi? 

U prvih godinu dana provedbe mi kao naručitelj a i svi sudionici nismo bili zadovoljni dinamikom. Naime, obzirom na veličinu projekta, princip ugovaranja, kojim je potrebno napraviti mnogo predradnji prije samog početka radova, i drugih popratnih stvari, činjenica je da nije moguće krenuti s radovima prvih 4 – 5 mjeseci od potpisa Ugovora. Kako sam rekao trenutno kašnjenje je oko 2  mjeseca, zahvaljujući pojačanom tempu izvođača radova u zadnjih 10 mjeseci.

Mnogo je razloga kašnjenja, a osnovni su: uvođenje velikog broja podugovaratelja glavnog izvođača, veliki obuhvat projekta, otkrivanje postojećih instalacija (ne postoji katastar infrastrukturnih vodova), poremećaj cijena i dostupnosti materijala za gradnju na svjetskom tržištu, vremenske neprilike – visoki nivoi podzemnih voda.

– Građani se često ljute zbog raskopanih prometnica (“Stalno se otvaraju radovi, a nigdje se ne završava!”). Je li to tako treba biti ili je moguće to ubrzati?

Da bi se ovako opsežan projekt priveo kraju jasno je da se trebaju otvarati nove dionice i da je potrebno izvoditi radove u jednom trenutku na 10-tak i više lokacija. Kada se u pojedinoj ulici izvedu radovi polaganja cjevovoda odvodnje, vodoopskrbe, SDNU-a (sustav daljinskog nadzora i upravljanja kojim se povezuju sve crpne stanice odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda) i eventualno sanacije ili izmještanja zatečenih instalacija, potrebno je za svaku od spomenutih provesti ispitivanja, snimanja, dezinfekcije itd. U slučaju kada se dogodi potreba za sanacijom pojedinih točkastih pozicija, ispitivanja je potrebno provesti i nakon provedene sanacije.

Nakon što se završe svi radovi pojedine ulice, istina, ostaju dugo raskopane, a poglavito zbog loših vremenskih uvjeta, visokih nivoa podzemnih voda, nemogućnosti dobivanja potrebne zbijenosti tla pa i nedovoljnog broja asfalterskih ekipa na tržištu. U ovom tjednu očekujemo dvije asfalterske ekipe na terenu i namjera izvođača je da u narednom periodu odradi što više asfaltiranja nosivog sloja raskopanih, a završenih prometnica.

– Zna li se već sad kada će biti moguće s prvim priključivanjem objekata na novu kanalizacijsku mrežu? Koji će biti način priključivanja? Koliko će to koštati po priključku?

Da bi se svi korisnici spajali na sustav odvodnje otpadne vode, potrebno je izgraditi cijelu gradsku mrežu i UPOV (uređaj za pročišćavanje otpadnih voda) na Duvratu  za koji je sada izveden nasip, te je isti u postupku slijeganja. Očekujemo kroz 50-tak dana radove na izvođenju dubokog temeljenja te u nastavku početak izvođenja građevinskih radova na izgradnji objekata i postrojenja.

S obzirom na to da je za probni rad uređaja potrebno izvršiti prespajanje potrošača na sustav, početak prespajanja korisnika na novi sustav očekujemo na ljeto 2024.

Trenutno svi postojeći objekti uz ulice dobivaju svoja granična okna na koja će se izvršiti prespajanje postojećih objekata. Samo spajanje objekata na sustav se neće naplaćivati, ali će postojat obveza vlasnika da o svom trošku izvede radove na prespajanju od objekta do graničnog okna. S obzirom na to da ima korisnika čije će prespajanje  (velika udaljenost, tvrd teren – brdo, potreba za precrpnom stanicom) iziskivati veće troškove, plan nam je osmislimo i ponudimo model kojim ćemo u suradnji s Gradom i Hrvatskim vodama smanjiti troškove prespajanja korisnicima.

Na kraju želimo se zahvaliti svim stanovnicima Metkovića na do sada iskazanoj podršci i strpljenju prilikom izvođenja radova. Za sva pitanja i nejasnoće prilikom izvođenja radova, kao i do sada stojimo na usluzi, zaključio je Dominiković, direktor komunalne tvrtke Metković d.o.o. koja je investitor projekta Aglomeracija Metković.

OGLAS