Prošle su tri godine otkako nije bilo maturalnih zabava Gimnazije Metković zbog pandemije. Napokon, tradicija se vratila i maturanti su proslavili završetak svoga srednjoškolskoga obrazovanja.

Jučer u Restoranu Adria su se okupila četiri razreda maturanata naše Gimnazije. Kažu nam da je bilo super: pjesma, ples i zabava do kasno u noć, a prije toga protokol koji je uključivao pozdravni govor ravnatelja Joze Jurkovića i fotografiranje za uspomenu…

Foto: Studio Veraja (Marin Veraja)