Danas je održana konferencija za tisak gradonačelnice Katarine Ujdur i pročelnika Mirka Volarevića o projektima koji se trenutno u različitim fazama izvode na području Grada Metkovića.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA

Energetski učinkovita javna rasvjeta (LED rasvjeta)

U ožujku 2017. potpisan je Ugovor o energetskom učinku između Grada Metkovića i Zajednice ponuditelja koju čine Elos d.o.o. i Štedna rasvjeta d.o.o. Ukupna vrijednost projekta  je 5.407.650,00 kn.  Riječ je o novom, suvremenom sustavu javne rasvjete koji će na godišnjoj razini omogućiti uštedu energije u iznosu od 772.500 kuna. Grad Metković taj će taj projekt financirati iz ušteda ostvarenih tijekom sljedećih osam godina pa to neće opterećivati Proračun. Budući da je predviđeni životni vijek rasvjetnih tijela dvanaest godina, na kraju će se uz otplaćeni sustav uštedjeti oko 3.000.000,00 kuna.

Projekt obuhvaća zamjenu 1071 rasvjetnog tijela. Provedba ovog projekta je već započela. U ulicama Zrinskih i Frankopana, Stjepana Radića, dijelu Ulice Petra Krešimira IV i dijelu Ulice Alojza Stepinca postavljena su nova rasvjetna tijela.

Biciklom do Narone

Projekt „Biciklom do Narone“ prijavljen je na Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2016. godini, komponenta 3. Javna cikloturistička infrastruktura. Cilj ovog projekta je uz postojeću cikloturističku infrastrukturu unaprijediti konkurentnost turizma Grada Metkovića kao vodećeg središta cikloturizma u dolini Neretva ali i šire.

Projektom „Biciklom do Narone” predviđeno je opremanje odmorišta cikloturističkom infrastrukturom točnije sa dva terminala, 14 gradskih bicikala, pripadajućim informatičkim sustavom iznajmljivanja te web stranicom sa potrebnim informacijama, na dvije turistički vrlo važne lokacije:

  • Trg kralja Tomislava, lokacija koja se nalazi u neposrednoj blizini prve biciklističke staze u dolini Neretve i uskog centralnog dijela grada Metkovića,
  • Arheološki muzej Narona, lokacija na kojoj se nalazi prvi muzej u Hrvatskoj izgrađen in situ, predstavlja jedinstven arheološki lokalitet koji je dio neizostavne turističke ponude doline Neretve.

Postavljanje cikloturističke infratrukture (sustava javnih bicikala) na navedena odmorišta potiče se razvoj aktivnog turizma, ekološki način prijevoza te povezuje cjelokupna turistička ponuda. Projektom se doprinosi i rješavanju problema javnog prijevoza, problema koji dodatno otežava daljnji razvoj turizma.

Vrijednost projekta je  224.500,00 kuna od čega Ministarstvo turizma sufinancira 135.500,00 kuna.

Uređenje prometnice i odvodnja u Ulici Andrije Hebranga

Projektom uređenja Ulice Andrije Hebranga planira se urediti dio od podvožnjaka do željezničkog kolodvora na način da će se prometnica izvesti kao dvosmjerna širene kolnika 5,5 metara sa svom potrebnom vertikalnom i horizontalnom signalizacijom. Uz rub kolnika izgradit će se oborinska odvodnja u vidu betonskih kanalica, a s druge strane će se izvesti nogostup s završnim slojem od betonskih opločnjaka istih kao duž cijele Ulice Andrije Hebranga. Projektantska procjena vrijednosti ovog projekta je nešto veća 300.000,00 dok će se točna vrijednost radova utvrditi nakon provedbe postupka javne nabave. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja sufinancira ovaj projekt s 150.000,00 kuna.  

Šetnica Unka

Drugi projekt za koji su odobrena sredstva je uređenje šetnice Unka od mosta do granice s BiH. Šetnica se planira urediti na način da će se obnoviti postojeća asfaltna površina, te urediti adekvatnom komunalnom opremom. Projektantska procjena vrijednosti ovog projekta je nešto veća 400.000,00 dok će se točna vrijednost radova utvrditi nakon provedbe postupka javne nabave. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja sufinancira ovaj projekt s 250.000,00 kuna.  Realizacijom ovog projekta građani će dobiti  dvije adekvatno uređene šetnice s obje strane Neretve.

Projekti koji se trenutno u različitim fazama izvode u Gradu Metkoviću u brojkama ukupno iznosi 20.212.335 kuna:

  • Izgradnja kanalizacijskih kolektora u ulici Neretvanskih gusara i ulici Nikole tesle -11.080.185,26 (EU fondovi i Hrvatske vode 90%, Metković d.o.o. -10%). Izgradnja u tijeku.
  • Energetski učinkovita javna rasvjeta – 5.407.650,00 (financiranje iz ušteda). Zamjena rasvjetnih tijela u tijeku.
  • Vodoopskrbna mreža i fekalni kolektor u dijelu Ulice Vladimira Nazora i dijelu Ulice lovački put – 2.000.000,00 kn (Hrvatske vode 90%, Metković d.o.o.  10%). Proveden postupak javne nabave, odabran izvođač.
  • Sustav javnih bicikala – 224.500,00 (135.500,00 Ministarstvo turizma). Proveden postupak nabave, odabran dobavljač opreme.
  • Kazališne stolice –800.000,00 (600.000,00 Ministarstvo kulture). Priprema javne nabave u tijeku, odobrena sredstva ministarstva.
  • Ulica Andrije– 300.000,00 (150.000,00 Ministarstvo graditeljstva). Priprema javne nabave u tijeku, odobrena sredstva ministarstva.
  • Šetnica Unka – 400.000,00 (250.000,00 Ministarstvo graditeljstva). Priprema javne nabave u tijeku, odobrena sredstva ministarstva.

OGLAS