Danas je u Galeriji GKS-a održana 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Metkovića.

Glasovima vladajuće većine su usvojena Polugodišnja izviješća (za prvih šest mjeseci 2021.) o izvršenju gradskog proračuna i o radu gradonačelnika.

Usvojen je i plan (godišnji i srednjoročni) za davanje koncesija u području komunalne djelatnosti – dimnjačarski poslovi.

Jednoglasno je usvojen i Prijedlog odluke o izradi UPU-a za Gradsko groblje sv. Ivana Nepomuka u Metkoviću s ciljem njegova proširenja prema Lovačkom putu.

Usvojeni Program mjera za poticanje poduzetništva za 2021. godinu u Gradu Metkoviću predviđa iznos od 500 tisuća kuna. Primjedbu na prijedlog je imao vijećnik Zoran Kozina (Most) koji bodovanje u jednom dijelu smatra diskriminirajućim jer nejednako tretira ove koji su od sada dobili poticaje iz ovoga Programa i one koji to nisu.

Isti iznos je predviđen i u Programu potpora za ublažavanje posljedica uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19 tijekom 2021. godine.

Vladajuća većina je usvojila i Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove za kulturu i sport Metković, a oni su Ivica Kuran, Stanko Vidović i Mihaela Pavlović.

Jednoglasno je usvojen Zaključak kojim se Skupštini trgovačkog društva Metković Razvoja d.o.o. predlaže da imenuje Nikolu Manenicu za novog/starog direktora, kao i Skupštini trgovačkog društva Metković d.o.o. da za direktora imenuje Filipa Dominikovića, dosadašnjem direktora Društva.

Posljednja točka današnje sjednice Gradskog vijeća je bila Prijedlog Odluke o izradi UPU-a Poslovne zone Dubravica jer je postojeći DPU predetaljan i nefleksibilan. Cilj je prilagodba planiranih prometnica prema pojedinim parcelama Poslovne zone.

Na kraju su uslijedila vijećnička pitanja. 

Josip Talajić (Most) je pitao da li se što radi po pitanju rješavanja križanja kod mosta na križanju Branimirove i Ul. A. Hebranga, gradonačelnik Dalibor Milan je odgovorio da Hrvatske ceste imaju u planu za 2022. izradu idejnog projekta.

Nikica Hajvaz (Most) je tražio da se vijećnicima pismeno dostavi popis članova uprava sportskih klubova koji su za to financirani od strane Grada.

Hajvaz je postavio pitanje izbora ravnatelja Doma zdravlja Metković jer dosadašnjem ravnatelju Štimcu nije iskazano povjerenje nakon provedenog natječaja. Premda to nije u ingerenciji Grada, zatražio je aktivnije sudjelovanje jer se to tiče našim građana, da se potakne djelatnike ove zdravstvene ustanove da se kandidiraju. Gradonačelnik je najavio novi natječaj i predložio dr. Hajvazu da se on prijavi.

Mario Galov (HSP) je pitao gradonačelnik da li se razmatra lokacija za heliodrom jer su postojeća igrališta neprikladna za to. Nije bilo odgovora na ovo pitanje.

Miljenka Manenica (HSLS) je pitala o završetku Jadranske ulice i rekonstrukcije Dječje vrtića Radost. Gradonačelnik je rekao da će vrtić biti u funkciji do početka sljedeće pedagoške godine, radovi u Jadranskoj kasne zbog arheološkog nalazišta i vremenskih uvjeta te da će biti gotovi do veljače sljedeće godine.

Davor Boras (HDZ) je pitao da li se što može napraviti u određenim zonama u kojima zbog arheoloških nalaza nije moguće graditi. Gradonačelnik je podsjetio da je nedavno izglasan prijedlog za izradu UPU-a za naselje Vid i da se ide prema rješavanju toga problema.