Obale rijeke Neretve su ugrožene stalnom erozijom, naročito u vrijeme velikih voda. Uslijed toga dolazi do nestabilnosti i urušavanja obala i ugrožavanja zaštitnih vodnih građevina kao što su nasipi, kamene obaloutvrde, kamena pera.

Hrvatske vode kroz godišnje i višegodišnje planove održavanja ulažu značajna financijska sredstva kako bi umanjile moguće štete. Tako je i ove godine u okviru redovnog održavanja u tijeku sanacija kritične dionice na desnoj obali nizvodno od mosta Rogotin u koju se trenutačno ulaže oko 2,5 milijuna kuna. Radove koji uključuju ojačane nožice i pokosa korita rijeke, obavlja tvrtka Neretvanski sliv d.o.o. Opuzen. Kameni materijal se doprema pomoću plovnih objekata-maona. U sklopu planiranih radova, u realizaciju projekta uključeni su i klesari koji dopunjuju oštećene dijelove klesane kamene obaloutvrde izgrađene prije 140 godina, piše Dubrovački vjesnik.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA

Bageri će, također, očistiti naplavine i riječni nanos u dijelu korita stare rijeke Neretve na spoju s Neretvom. Tim je dijelom stare rijeke, za mnoge poljoprivrednike jedinom komunikacijom do svojih zemalja, sada onemogućen promet zbog ogromnih količina smeća i riječnih nanosa. Osim čišćenja i omogućavanja plovnosti, realizacijom ovoga projekta omogućit će se dotok svježe slatke vode iz Neretve u zaštićeni rezervat Parila.

Foto: Ante Šunjić

OGLAS