Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje oglasio je jučer, 24. travnja 2019, natječaj za zapošljavanje na 98 novih radnih mjesta na određeno i neodređeno vrijeme na prostoru cijele Hrvatske.

Jedno od njih je i u Ispostavi Metković gdje se traži inspektor (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

Uvjeti su:

  • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij upravne ili ekonomske struke u trajanju od najmanje 3 godine (osobe koje su stekle višu stručnu spremu prema prijašnjim propisima, odnosno čije je školovanje trajalo manje od tri godine ispunjavaju objavljene stručne uvjete ako je njihov stručni naziv izjednačen sa stručnim nazivom stručni prvostupnik (baccalaureus), odnosno stručna prvostupnica (baccalaurea))
  • tri godine radnog iskustva u struci sa stupnjem stručne spreme koji se traži u ovom natječaju
  • položen državni stručni ispit.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta objavljenima u ovom natječaju dostavljaju se na adresu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Središnje službe, odnosno područne službe/ureda za koji se podnosi prijava, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.