Štete koje trpe vlasnici poljoprivrednih zemljišta i stanovništvo na području Luka, Desana, Krvavca i Bagalovića…, koje nastaju čak i na mjesnim grobljima, a koje uzrokuju domaće životinje bez nadzora, bi mogle biti ubuduće spriječene.

Naime, 1. listopada je Ministarstvo poljoprivrede izdalo Rješenje prema kojem se Lovačkom društvu Prepelica iz Opuzena dopušta trajno uklanjanje podivljalih životinja domaćih vrsta goveda, ovaca, magaraca i konja radi zaštite očuvanja biološke i ekološke ravnoteže staništa divljači i divlje flore i faune svom lovnom području, u koje ulazi i područje Luka.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA

U obrazloženju Rješenja se navodi da je 22. rujna 2021. proveden nadzor nad OPG Bezer, posjednika Drage Bezera, prilikom kojega na poljoprivrednom gospodarstvu nisu zatečene ovce, konji, goveda i magarci. Tom prilikom su u okolnom području uočene životinje kojima nije bilo moguće pristupiti te nije bilo moguće vidjeti imaju li markice ili očitati mikročipove. Kako se navodi, posjednik je izjavio da on nema nikakvog nadzora nad govedarima i kopitarima od 2016. godine, da su ovce pod njegovim nadzorom u ograđenom prostoru i ne čine štetu.

U Zapisniku obilaska lovnog područja od 23. rujna 2021. stoji da su obilaskom lovne površine (XIX/116 Opuzen) zatečena neoznačena goveda, magarci i ovce koje slobodno lutaju kao napuštene i ostavljene bez nadzora i čine štetu na području lovišta, a kao njihovo grupiranje navodi na slobodno razmnožavanje populacije goveda i ovaca u prirodi. Nad navedenom populacijom nisu provedene mjere kontrole, nadziranja i praćenja i iskorjenjivanja bolesti od 2016. godine.

Navedene životinje čine šteti i na poljoprivrednim površinama i kulturama unutar lovišta. Općina Kula Norinska je 26. kolovoza 2021. zatražila od Ministarstva poljoprivrede hitnu intervenciju koja bi uključivala lovoovlaštenika u uklanjanju životinja.

Kontaktirali smo predstavnika LP Prepelica iz Opuzena koje je lovoovlašetnik lovnog područja Opuzen, Juru Kapovića. On nam je kazao da su upoznati s navedenim Rješenjem ministarstva i naloga koje iz toga proistječe. Prema njima, oni će životinje koje se navode tretirati kao divlje. Prvo će se pristupiti prebrojavanju, zatim i odstrelu, nakon čeka će se utvrđivati zdravstveno stanje životinje. Ukoliko bude zdravstveno ispravno, meso takvih životinja će biti donirano za konzumaciju jer lovačka društva nemaju ovlasti prodavati meso odstrijeljenih životinja. U suprotnom će se zbrinjavati u skladu s zakonskim odredbama.

Kapović očekuje da će isto rješenje dobiti i susjedno lovno područje Rujnica jer podivljala stoka bez nadzora prelazi i u to područje (Desne, Bagalović…) te da će njihove aktivnosti zbog toga biti koordinirane.

Hoće li ovakvo rješenje Ministarstva poljoprivrede u konačnici riješiti problem koji je na području Luka, Desana, Bagalovića, Krvavca prisutan već duži niz godina i o kojem se u više navrata pisalo a u tijeku su i sudski procesi, ostaje vidjeti. Je li realno sav problem prebaciti na lovce ili je potrebna veća koordinirana akcija državnih službi i lokalne zajednice? Ipak, nadati se da će poljoprivrednici i lokalno napokon odahnuti i da uskoro više nećemo trebati pisati o ovoj temi.

OGLAS