Dječje igralište kod Robne kuće (Konzum), u samom centru grada, je u derutnom stanju već dosta dugo.

Od tri ljuljačke samo jedna je u funkciji, druge nema, a treća polomljena visi o lancima. Drvena konstrukcija tobogana je oštećena što od vremenskih uvijeta, što od  neprimjerenog ponašanja pojedinaca.

Za vrijeme nedavne olujne bure tri plastične ploče od nekoliko kvadrata, koje služe kao nadstrešnica, završile su na podu i još uvijek se nalaze uza zid pritisnute klupom. O obližnjem prolazu koji često služi kao javni toalet, ne treba ni trošiti riječi, potrebno je samo proći.

Igralište pripada vlasniku Robne kuće i napravljeno je u vrijeme otvaranja TC Mercator. Nije li vrijeme da ga vlasnik uredi ili ukloni? Ovako izgleda kao ruglo i opasnost za djecu. Ne znamo je li komunalno redarstvo do sada upozoravalo vlasnika zbog ovoga. Ako nije, vrijeme je!