Osiguravanje minimalnih tehničkih uvjeta postaje sve važnije za tvrtke koje žele ostati konkurentne i efikasne. Zbog toga je tu Duplex Control koji će vam pomoći u ostvarivanju minimalnih tehničkih uvjeta i ostalih zakonskih regulativa.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA

Što su tehnički uvjeti, a što minimalni tehnički uvjeti?

Sada se vjerojatno pitate, ali što su to tehnički uvjeti? Tko mora imati tehničke uvjete? Ili ste se prije možda zapitali, što su to minimalni tehnički uvjeti? Ne brinite, sve ćemo vam objasniti.

Što su tehnički uvjeti i tko mora zadovoljavati tehničke uvjete?

Tehnički uvjeti predstavljaju skup specifikacija, standarda i pravila koja definiraju karakteristike i performanse koje djelatnosti moraju ispuniti. 

Ovi uvjeti mogu uključivati detaljne opise materijala, procesa proizvodnje, dimenzija, funkcionalnosti, sigurnosnih zahtjeva, testnih metoda i kriterija prihvatljivosti. Tehnički uvjeti su osmišljeni kako bi osigurali visoku razinu kvalitete, pouzdanosti, sigurnosti i usklađenosti s relevantnim industrijskim i međunarodnim standardima. 

Oni služe kao temelj za projektiranje, razvoj, proizvodnju, instalaciju i održavanje proizvoda ili sustava, osiguravajući kako su u skladu s očekivanjima korisnika i regulatornih tijela.

Djelatnosti koje trebaju zadovoljavati minimalne tehničke uvjete su:

 • Trgovine
 • Ugostiteljstvo
 • Proizvodnja
 • Autoservis
 • Frizerski salon
 • Kozmetički salon
 • Teretana

Što su minimalni tehnički uvjeti?

Minimalni tehnički uvjeti su skup obaveznih standarda i zahtjeva koje poslovni subjekti moraju ispuniti prije nego što počnu s radom u određenoj djelatnosti, kao što su restorani, kafići, barovi, pizzerije, klubovi itd. Ovo uključuje zadovoljavanje određenih kriterija, prikupljanje i predaju potrebne dokumentacije, te izvršavanje zakonom propisanih mjerenja i testiranja.

Dokumentacija za minimalne tehničke uvjete se mora dostaviti odgovarajućim državnim tijelima, s ciljem dobivanja službenog Rješenja koje potvrđuje ispunjenje minimalnih tehničkih uvjeta. Poslovni objekt ne može započeti s radom ukoliko nije dobio Rješenje.

Za stjecanje rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta, potrebno je pripremiti i dostaviti sljedeće dokumente:

 • Popunjen zahtjev uz plaćene upravne pristojbe,
 • Akt o registraciji poslovanja,
 • Najamni ugovor za poslovni prostor,
 • Dokument o vlasništvu nekretnine;
 • Dokaz o usklađenosti poslovnog prostora s propisima o gradnji,
 • Potvrda o tehničkoj ispravnosti električnih instalacija,
 • Izvještaj o testiranju učinkovitosti sustava ventilacije,
 • Rješenje o provedenim mjerama zaštite od buke, (rješenje se ishoduje kod Ministarstva zdravstva uz priložena mjerenja buke okoliša i zvučne izolacije…)
 • Izvještaj o mjerenju razina zagađenja zraka štetnim emisijama (za ugostiteljske objekte koji pripremaju hranu);
 • Potvrda zdravstvene ispravnosti vode za piće,
 • Potvrda o ispravnosti vodovodnih i kanalizacijskih instalacija,
 • Dokaz o nepropusnosti septičke jame za objekte koji nisu priključeni na javnu kanalizaciju,
 • …..

Kako će vam Duplex Control pomoći u ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta?

Duplex Control će vam organizirati  provođenje sljedećih neophodnih ispitivanja:

 • Provjera ispravnosti električnih instalacija
 • Analiza učinkovitosti sustava ventilacije
 • Mjerenje parametara radnog prostora
 • Ispitivanje  radnih strojeva i opreme
 • Akustička ispitivanja (uključujući mjerenje buke i zvučne izolacije)
 • Provjera sustava zaštite od munje (instalacije za gromobran)
 • Test nepropusnosti plinskih instalacija
 • Ispitivanje i sastavljanje izvještaja o zagađenju zraka štetnim emisijama u ugostiteljskim objektima gdje se hrana priprema i poslužuje
 • Izrada plana evakuacije

Duplex Control vam pruža podršku u ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta i ostalih zakonskih regulativa, osiguravajući da vaše poslovanje zadovoljava zakonske standarde i promiče sigurno i učinkovito radno okruženje.

Foto: JESHOOTS.COMUnsplash

OGLAS