Već od 1. travnja Dom zdravlja u Metkoviću ostaje bez tri liječnice. Jedna od njih je stekla uvijete za mirovinu a druge dvije zbog zdravstvenih razloga odlaze na višemjesečno bolovanje. Veliki je to udar na zdravstveni sustav u gradu Metkoviću koji kao i brojni drugi gradovi muku muči sa liječničkim kadrom. Prema grubim procjenama više od šest tisuća pacijenata iz ove tri ordinacije ostaje bez svog liječnika i odgovarajuće primarne zdravstvene zaštite. Na ovaj problem na nedavnoj sjednici Gradskog vijeća upozorio je dr. Nikica Hajvaz, liječnik radiolog u Domu zdravlja i vijećnik stranke Most, piše Dubrovački vjesnik.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA

– Problem liječnika u Domu zdravlja Metković trebalo je odavno rješavati. Dolazi novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti i kroz njega je trebalo provući specifičnosti doline Neretve i da se primjenjuju kriteriji zdravstvene zaštite kao na otocima. Problem se ne može riješiti na razini Doma zdravlja već treba uključiti i županiju Dubrovačko-neretvansku i ministarstvo zdravstva. – kazao je dr. Hajvaz.

Ovo je najveća kriza u Domu zdravlja unatrag nekoliko godina. Podsjetimo, Dom zdravlja je 2019. godine ostao bez pedijatara koji su otišli u mirovinu ali taj problem je riješen angažmanom liječnika iz bolnice u Mostaru. U međuvremenu su i dvije pedijatrice završile svoje specijalizacije, pa tako primarna zdravstvena zaštita djece funkcionira a također i laboratorijska dijagnostika.

Međutim, ravnatelj Doma zdravlja, Vjekoslav Čuvalo kaže da će se zdravstvena skrb za pacijente iz ordinacija u kojima nedostaju liječnici organizirati sa postojećim kadrom. On ne očekuje značajnije probleme.

Trenutačno je jedna liječnica, koja je bila u koncesiji (zakupu) podnijela zahtjev za mirovinu i prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti njezinu ordinaciju i pacijente preuzima Dom zdravlja, dok su druge dvije privremeno odsutne i vratiti će se na svoja radna mjesta po isteku bolovanja.

U Domu zdravlja Metković ima devet ordinacija obiteljske medicine. Dvije su u sastavu Doma zdravlja dok su ostali koncesionari (ordinacije u zakupu). Te ordinacije su poluprivatne, liječnici imaju koncesije u svojim ambulantama, koje faktički nikakve veze nemaju sa Domom zdravlja osim što se fizički nalaze u istoj zgradi. Za svoj rad primaju glavarine od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za svojih dvije tisuće pacijenata i njima za sada ne trebaju “tuđi” pacijenti koji su ostali na vjetrometini nakon što su druge ordinacije ostale bez liječnika.

Trenutačno Dom zdravlja traži liječnike za rad u sustavu javnog zdravstva. Da se ordinacije daju u koncesije moguće je da bi bilo više interesa među liječnicima jer je novčani prihod bolji. Plaća liječnika u javnom zdravstvu je oko 13 tisuća kuna no to je ipak značajno manje u usporedbi sa liječnicima koncesionarima čija ordinacija mjesečno uprihodi do 45 tisuća kuna glavarina, koje im isplaćuje HZZO prema broju pacijenata. Kada sve poplaćaju, i medicinsku sestru i režijske troškove i troškove zdravstvenog materijala ostane im oko 25 tisuća kuna, pa nitko ne želi raditi u javnom zdravstvu za desetak tisuća kuna manju plaću.

Piše: Stanislav Soldo / Dubrovački vjesnik

OGLAS