MUP RH je objavio javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, ukupno zapošljavaju 34 osobe.

Za razne sektore poput Samostalnog sektora za europske i međunarodne poslove, Odjela za prevođenje, Policijske akademije, Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale i drugih, traže se stručni suradnici, administrativni referenti, administrativni tajnici, nadzornici za unutarnje poslove, upravni referenti, i sl.

Natječaj je u Narodnim novinama objavljen 25. srpnja i od tada teče 8-dnevni rok za prijavu. Na natječaj se mogu prijaviti punoljetne osobe oba spola, a za sva radna mjesta probni rok traje 3 mjeseca.