Utorak, 22. listopad. 2019.

NOVE CIJENE ZAKUPA DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA Mijenja se cijena zakupa na području Opuzena, Slivna i Ploča

908

Zakupnici državnog poljoprivrednog zemljišta plaćati će nove, uglavnom veće cijene zakupa za obrađivanje državnih parcela. Propisao je tako Pravilnik o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, kojim se propisuje način usklađenja zakupnine odnosno naknade a koji je upravo stupio na snagu. Zakupnina na području grada Ploča do sada je iznosila 802 kune po hektaru a sada je povećan na 1524 kune.

Kako doznajemo, usklađivanje sa novim iznosima cijena korištenja državnog zemljišta će se provesti za sve ugovore koji su sklopljeni do stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu iz 2018. godine, ako je ugovorena zakupnina odnosno naknada niža ili viša u odnosu na jediničnu revaloriziranu zakupninu odnosno naknadu.

Iz Ministarstva poljoprivrede tako poručuju da su gradovi i općine dužne Ministarstvu poljoprivrede dostaviti zahtjev za sklapanje aneksa ugovora u svrhu revalorizacije, u roku od četiri mjeseca od dana stupanja na snagu pravilnika.

– Kako sam i najavio, idemo u izjednačavanje cijena zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, jer nije pošteno da poljoprivrednici s istog područja, u istom selu, plaćaju različite cijene zakupa. Jednako vrijedno zemljište mora imati i jednaku cijenu – i za velike i za male poljoprivrednike. Ovim pravilnikom ćemo po prvi put uskladiti visine zakupnine, što nije napravljeno u zadnjih 25 godina, iako je bilo propisano svim dosadašnjim zakonima o poljoprivrednom zemljištu. Naši poljoprivrednici revalorizaciju traže već godinama, ali očito nije bilo volje ni hrabrosti to provesti pojasnio je ministar poljoprivrede, Tomislav Tolušić, predstavljajući promjene u naplati zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta.

 Svi ugovori po svim oblicima raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države sadržavaju odredbu o provođenju revalorizacije. Kroz povijest revalorizacija nije provođena, a uvedena je kako bi se sačuvala vrijednost zakupnine s obzirom da se ugovori zaključuju na period i do 50 godina. Primjenom novog pravilnika naknade za koncesiju će se povećati, a za one dugogodišnji zakup smanjiti ili ostati približno iste, stav je stručnih službi resornog ministarstva poljoprivrede.

Mijenja se cijena zakupa na području Opuzena i Slivna. Dosadašnja cijena zakupa u gradu Opuzenu bila je 890 kuna po hektaru za oranice i trajne nasade dok će po novom izračunu biti 1691 kunu. Ista cijena predviđena je i na području općine Slivno. Isto tako cijena će biti veća za 20 posto ukoliko je poljoprivredna površina u sustavu javnog navodnjavanja.

Za zakup pašnjaka određena je cijena od 250 kuna po hektaru a ribnjaka 100 kuna.

Međutim, problem se može pojaviti ukoliko se neko poljoprivredno zemljište tretira kao pašnjak ili močvarno a u stvarnosti je riječ o površini na kojoj su zasađeni trajni nasadi. U takvim slučajevima bi se mogao izigrati novi Pravilnik ali to bi sve na terenu trebala kontrolirati poljoprivredna inspekcija.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu je stupio je na snagu u ožujku prošle godine nakon čega su gradovi i općine bili dužni donijeti programe raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem. No većina to nije učinila niti je od stručnih službi Ministarstva dobila pozitivno mišljenje pa tako ostaje upitno kada će se novi Pravilnik sa novim cijenama početi primjenjivati.

Piše: Stanislav Soldo (SD)