Grad Metković obavještava umirovljenike – korisnike mirovina do 2.200,00 kuna, kako im božićnica stiže na kućni prag u periodu od 01. prosinca do 24. prosinca, uručena od strane HP-Hrvatska pošta d.d. s kojom je Grad sklopio ugovor o poslovnoj suradnji. Na taj način nastojali smo maksimalno smanjiti nepotrebno izlaganje riziku za sve naše starije.

Božićnica će se isplatiti umirovljenicima u iznosu koji se određuje prema visini mirovine i to:

  • umirovljenicima s iznosom mirovine do 1.500,00 kuna isplatit će se božićnica od 300,00 kuna
  • umirovljenicima s iznosom mirovine od 1.500,01 kuna do 2.200,00 kuna isplatit će se božićnica od 200,00 kuna.

Nakon razmatranja, a uzimajući u obzir cjelokupnu epidemiološku situaciju,  odlučeno je da se potrebni podatci zatraže službenim putem od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, te se na taj način zaštiti najranjivija skupina građana.

Dakle, umirovljenici i ove godine, kao što je bilo i u 2020. – ne podnose zahtjev!

Nakon obrade dobivenih podataka od strane HZMO-a, ukupan broj umirovljenika koja udovoljavaju uvjetima je 1.152 (427 x 300,00 kuna i 725 x 200,00 kuna), što čini fond od ukupno 273.100,00 kuna.

Moli se sve korisnike za strpljenje i razumijevanje, a ukoliko do 24. 12. 2021. ne dobiju božićnicu, a smatraju da na istu imaju pravo, mogu se obratiti stručnoj službi Odsjeku za proračun, računovodstvo i financije na broj telefona 020/681-395.

Više o ovome na stranici Grad Metković.