Prema dostavljenim rezultatima (iz uzoraka vode za piće uzetih danas  – 28.02.2024.g.) Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, u uzorcima vode za ljudsku potrošnju iz vodoopskrbne mreže sa izvorišta Doljani (uzorci uzeti iz vodovodne mreže u gradu Metkoviću) izmjerene vrijednosti mutnoće su ispod graničnih vrijednosti koja iznosi MDK = 4,00 NTU.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA

Iz navedenih rezultata izmjerene vrijednosti mutnoće su ispod zadanih graničnih vrijednosti te ti uzorci zadovoljava maksimalno dozvoljene koncentracije parametara propisanih Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (“Narodne novine”, broj 125/17, 39/20) što se tiče mutnoće.

Dolje niže nalaze se izmjerene vrijednosti mutnoće za uzorke a koji su dostavljeni danas 28.02.2024.g.

  1. LB: V 0586/2024, CS Doljani, DOLJANI, uzorkovano 28.02.2024. u 07:30, sirova voda, mutnoća= 2,5 NTU

2. LB: V 0587/2024, KO kod OŠ Don Mihovila Pavlinovića, METKOVIĆ, uzorkovano 28.02.2024. u 08:00, mutnoća=2,8 NTU, slobodni klor= 0,32 mg/l

Napomena: Ova obavijest vrijedi za slijedeće gradove, općine i naselja gdje vodu distribuira METKOVIĆ d.o.o.

  • Grad Metković
  • Općina Zažablje (Bijeli Vir, Kosa, Mlinište, Mislina, Badžula)
  • Naselje Krvavac II (Općina Kula Norinska)
  • Naselje Doljani (BIH)

U vodoopskrbnim sustavima naselja Prud i Vid koja se opskrbljuju s izvorišta Prud i dalje je uočena pojačana mutnoća što su pokazali i današnji rezultati uzorkovanja. Isporučena voda iz ovog izvorišta redovito se klorira i u potpunosti je mikrobiološki ispravna. Iako ovakva voda nije štetna za zdravlje, ipak preporučamo da se voda za piće prije uporabe pusti da se istaloži te da se nakon toga bistri dio prokuha. Voda se može koristiti za kuhanje, kao i za tuširanje, pranje zubi te ostale sanitarne potrebe.

Vodovod Metković konstantno prati stanje na čitavom području vodoopskrbne mreže, uzorkuje se konstantno svaki dan i naši korisnici će o svim eventualnim promjenama biti pravovremeno obaviješteni, poručuju iz komunalne tvrtke Metković d.o.o.

OGLAS