Odbijena je žalba Strabaga na odluku da grčki Avax gradi Stonsku obilaznicu, objavila je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave. Radi se o južnom dijelu pristupnih cesta Pelješkom mostu, donosi Večernji list.

Austrijski Strabag u žalbi podnesenoj 6. kolovoza, a koja je sada odbijena kao neosnovana, osporava zakonitost postupanja naručitelja kod pregleda i ocjene odabrane ponude.

U odluci stoji kako je naručitelj u odgovoru na žalbu naveo da Strabag ne može dobiti ugovor jer nije najpovoljniji, niti bi mogao biti najpovoljniji “u slučaju osporavanja osobne reference stručnjaka 2 jer odabrani ponuditelj i bez sporne reference i dalje ostvaruje veći broj bodova nego žalitelj”.

Dkom zaključuje kako je na temelju rezultata cjelokupnog dokaznog postupka i primjenom relevantnog pravnog okvira utvrđeno da naručitelj nije imao osnova isključiti odabranog ponuditelja iz postupka javne nabave te da je odabrana ponuda prema kriteriju za odabir ponude i bez sporne potvrde ekonomski najpovoljnija. – Stoga, u konkretnom slučaju, eventualna neistinitost sporne potvrde nije od utjecaja na zakonitost Odluke o odabiru – naveo je Dkom.