U Zgradi političkih stranaka jutros je održana sjednica Gradskoga vijeća Grada Metkovića na kojoj su usvojeni prijedlozi odluka o donošenju UPU Poslovne zone Meterizi te time povezenih Izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Metkovića, objavio je metkovic.hr.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA

Oba prijedloga je obrazložio predstavnik tvrtke izrađivača mag.ing.arch. Ivan Kapović.

Usvojenom Odlukom UPU Poslovne zone Meterizi, kao prometno rješenje njena povezivanja s postojećom državnom cestom DC-9 planirano je kao priključak na jednome mjestu, što je ujedno u skladu s pravilima Hrvatskih cesta. Taj priključak nalazio bi se na sredini Zone, što je ekonomski najisplativije rješenje te se planira s mogućnosti svih smjerova, s razdvojenim prometnim trakama za smjerove kretanja, odnosno prometnim trakama za usporavanje (skretanje). Izmjenama i dopunama Prostornoga plana uređenja Grada Metkovića ukida se obveza uređenja zelene tržnice unutar Poslovne zone Meterizi, ali je ostavljena mogućnost njenoga uređenja ako se ukaže potreba. Uvjeti gradnje i smještaja veletržnice odredit će se odredbama za provedbu UPU Poslovne zone Meterizi. Također, u dosadašnjemu PPU Grada Metkovića je na rubu Poslovne zone Meterizi bila načelna lokacija helidroma. S obzirom da helidrom po svojim uvjetima, načinu gradnje i pristupu ne smije biti unutar malih zona, izmjenama i dopunama je načelna lokacija naznačena izvan PZ Meterizi.

Gradski vijećnici usvojili su i Prijedlog polugodišnjega izvješća o izvršenju Proračuna Grada Metkovića od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. U tom razdoblju Grad Metković je zajedno sa svojim proračunskim korisnicima ostvario prihode i primitke u ukupnom iznosu od 5.196.429,00 eura, dok je ukupan iznos konsolidiranih rashoda i izdataka 3.664.148,00 eura. U prvoj polovici godine tako je ostvaren višak od 1.532.281,00 eura. S obzirom da je donos viška iz prethodnih godina bio 367.733,00 eura, ukupni konsolidirani višak u prvoj polovici 2023. iznosio je 1.900.014,00 eura. Usvojeno je i izvješće o korištenju proračunske zalihe u razdoblju od 1. travnja do 30. lipnja, a u kojem se ta sredstva nisu trošila.

Kao posljednju, gradski vijećnici usvojili su i Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Metkovića koji će se održati 29. listopada 2023.

Foto: metkovic.hr

OGLAS