Na izbornoj sjednici skupštine Karate kluba Metković, koja je održana početkom lipnja, izabrana je nova uprava kluba.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA

Za predsjednika kluba ponovo je jednoglasno izabran Kristijan Krstičević, čime se nastavlja tradicija da predstavnik roditelja upravlja klubom.

Za članove Upravnog odbora izabrani su Kristijan Krstičević, Denis Žderić i Zlatko Pavlović.

Članovi Nadzornog odbora su Dario Bukvić, Petar Borovac i Ante Krstičević. Tajnik kluba je izabran Denis Žderić.

Nova uprava kluba uvodi klub u 22 godinu uspješnog rada, koji je prepoznat i u višim tijelima saveza jer su članovi kluba na najvišim pozicijama kako u Županijskom karate savezu tako i u upravnim tijelima Hrvatskog karate saveza.

OGLAS