Poznato je da će u vojarnu Neretva u Pločama bit smještena satnija Mornaričko-desantnog pješaštva. U razmatranjima i analizama potreba razvoja sposobnosti i strukture snaga u zaštiti nacionalnih interesa RH u području juga, prepoznata je potreba stalnog razmještaja operativne postrojbe koja bi osigurala sposobnosti brzog angažiranja i djelovanja u slučaju izvanrednih okolnosti, obzirom da se trenutno najbliža borbena pješačka postrojba nalazi u Kninu koji je od krajnje južne granice udaljen 270 km, a do Ploča cestovnim putem 150 km, prenosi rogotin.hr.

Stoga se, u skladu sa odlukom ministra obrane Damira Krstičevića pristupilo ustrojavanju Satnije mornaričkog desantnog pješaštva u sastavu Flotile Hrvatske ratne mornarice.

9 ministar krsticevic u obilasku vojarne 2

Satnija mornaričkog desantnog pješaštva brojit će ukupno 158 pripadnika Oružanih snaga RH, a razvijala bi sposobnosti provedbe ograničenih desantnih operacija, sposobnosti  pravovremene reakcije na ugroze prema kojima je vrijeme reakcije kritični element,  zaštitu i osiguranje vojnih lokacija, pomoć civilnom stanovništvu u katastrofama i zbrinjavanju njihovih posljedica, a bila bi i osnova za razvoj i podizanje pričuvnih snaga.

No, što je široj javnosti manje poznato, u istoj vojarni bit će smještena i 6. pješačka pukovnija Dubrovnik, koja je ustrojena 2017. godine kao postrojba razvrstane pričuve, s manjim brojem djelatnih vojnih osoba (zapovjednik pukovnije, četiri časnika i tri dočasnika), koje će činiti djelatnu razvojnu jezgru Zapovjedništva pukovnije.

Pukovnija je popunjena razvrstanim pričuvnicima iz evidencije vojnih obveznika Područnih odsjeka za poslove obrane Split i Dubrovnik, a riječ je o ukupno 2152 pripadnika. Navedeni pripadnici neće biti trajno smješteni u vojarni već će biti pozivani na osposobljavanje i obuku, te će biti angažirani u slučaju potrebe.

6 vojni objekt koji se obnavlja

Osposobljavanje ključnog osoblja i osoba kritičnih vojno stručnih specijalnosti, ukupno 67 pričuvnika, planirano je krajem 2018. godine, a obuka pripadnika 6. pješačke pukovnije Dubrovnik održat će se tijekom 2019. godine.

Zadaće 6. pješačke pukovnije, kao i svih pričuvnih postrojbi Oružanih snaga RH su pomoć civilnim institucijama u otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda (poplave, požari, potresi), pomoć u slučajevima tehničko-tehnoloških nesreća, kao i državnim institucijama u kriznim stanjima u zaštiti osoba i njihove imovine i sl. Zato će se vojarna Neretva u Pločama, koja će uskoro promijeniti ime u 116. neretvanske brigade, opremit tako da može osigurati brz manevar i intervenciju s mora, a sve u funkciji zaštite sigurnosti hrvatskih građana na ovim prostorima.

Povratkom Hrvatske vojske na jug Hrvatske, grad Ploče postat će strateška točka Hrvatske vojske na jugu i buduće gravitacijsko središte Hrvatske ratne mornarice.