Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine produljen je do 14. studenoga, a Vlada RH je tu odluku na sjednici u četvrtak donijela zbog otežane provedbe uslijed pandemije bolesti covid-19.

Popis se, prema ranijem planu trebao provoditi do 17. listopada, potom je Državni zavod za statistiku produljio provedbu druge faze (terensko popisivanje) do 29. listopada zbog procjene da do prvotnog roka neće biti popisane sve popisne jedinice, a današnjom odlukom terensko popisivanje se produžava do 14. studenoga.

“Specifične epidemiološke okolnosti”

Smatramo da je zbog specifičnih epidemioloških okolnosti u kojima se Popis provodi nužno donijeti odluku o produljenju provedbe Popisa, zbog procjene da do 29. listopada neće biti popisane sve popisne jedinice, rekla je ravnateljica Državnog zavoda za statistiku (DZS) Lidija Brković.

Produljenje će popisivačima na terenu omogućiti da osobnim intervjuom sa stanovništvom, uz pomoć elektroničkih uređaja, obave popisivanje svih popisnih jedinica koje nisu samostalno popisane te da provedu kontrolu podataka prikupljenih u prvoj fazi Popisa (samopopisivanje), dodala je Brković.

“Stoga građani ne trebaju brinuti da popisivači neće obići njihova kućanstva”, poručila je.