Usprkos koroni, radovi na kapitalnom projektu sanacije desne obale rijeke Neretve u Kominu u dužini od gotovo 550 metara ušli su u drugu fazu. Nakon što je uklonjen dio prednasipa, postavljenog radi slijeganja materijala, započelo je injektiranje stupova, piše Rogotin.hr.

Ukupno će biti 105 stupova, a do sada je injektirana polovica. Oni će držati čitavu konstrukciju buduće obale i šetnice. Paralelno sa stupnjacima slažu se montažni elementi, a nakon toga će se naliti armirano betonska šetnica.

Investitor radova su Hrvatske vode, vrijednost investicije s PDV-om iznosi  oko 22,5 milijuna kuna, a zahvat se financira iz plana upravljanja vodama. Nakon pripreme projektne dokumentacije, koju je izradila tvrtka Geokon Zagreb d.d., proveden je postupak javne nabave. Posao je ugovoren sa zajednicom ponuditelja Pomgrad inžinjering d.o.o. i Medius d.o.o.