U nasadima mandarina nakon cvatnje uputno je napraviti preventivnu zaštitu od uzročnika antraknoze i vršne truležiplodova. Moguće je koristiti pripravak na osnovi mankozeba. Za tu namjenu registrirani su pripravci Dithane DG Neotec ili  Penncozeb 75 DG.

Mandarine i ostale vrste agruma mogu se zaraziti patogenim uzročnikom vlažne truleži korijenova vrata. Bolest se manifestira u vidu smolastog iscjetka na korijenovu vratu i pucanju kore.  Za suzbijanje navedenog uzročnika registrirani  su pripravci: FonganilGold, AllieteFlash, Alfil, Alfil WG, Azimut 80WG

U pojedinim nasadima uočena je zaraza lovorovom štitastom uši, sivom štitastom ušiagruma i narančinim crvcem. Tijekom prošlog tjedna ličinke navedenih štetnika počele su izlaziti ispod štita te je u narednim danima potrebno napraviti usmjerenu zaštitu. Za tu namjenu registrirani su pripravci Movento, Pyxal, Brai,Proximo, Reldan 22 ECi uz dodatak okvašivača.

Štitaste uši moguće je suzbijati i pripravcima na osnovi mineralnog ulja ili parafinskog ulja, trgovačkog naziva: Mineralno svijetlo ulje, Bijelo ulje, Ovipron Top, Promanalneu, Ovitexu koncentraciji 2%, a najbolji učinak se postiže kad se tretiranje ponovi 3 puta u razmacima od deset dana. Bijelo ulje i Mineralno svjetlo ulje dozvoljeni su u ekološkom sustavu proizvodnje agruma.

Za suzbijanje lisnih uši u nasadima agruma dozvolu imaju pripravci: Movento, Dali,  Actara 25 WG, Confidor 200 SL, Boxer200 SL, Neemazal T/S (za ekološku proizvodnju).

Kod  primjene preporučenih sredstava za zaštitu bilja slijedite upute na etiketi sredstva za zaštitu bilja.Podatci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Upozoravamo na obvezu popunjavanja evidencije primijenjenih sredstava za zaštitu bilja, kao i na pravilno zbrinjavanje prazne ambalaže nakon uporabe.

Piše: Ivana Tomac Talajić, dipl. ing. agr. (Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba)