Završnica  svjetskoga matematičkog projekta  Sierpinski  Carpet  održala se 13. svibnja 2016. godine u Palači Municipal de los Juegos  Mediterráneos, u Almeríji (Španjolska) od 10 do 14 sati. Organizator svečanosti je Sveučilište  u Almeriji, a  jedina hrvatska predstavnica bila je učiteljica Marijana Curić, koordinatorica projekta za OŠ Stjepana Radića. Ovim događajem slavilo se 100 godina opisivanja ovog čuvenog fraktala. U projektu je sudjelovalo 32 000 učenika diljem svijeta, a učitelji i učenici koji su sudjelovali u završnom događaju zajedno su sastavili  7. iteraciju projekta čija je duljina stranice 43, 7 m, a sastoji se od 512 kvadrata  4.iteracije. Učenici OŠ Stjepana Radića su napravili svoj dio koji je već ranije poslan na Sveučilište u Almeriji. Na taj su način pridonijeli stvaranju ovoga ogromnog  fraktala za koji je Sveučilište u Almeriji  podnijelo zahtjev za  Ginesovu knjigu rekorda.

Fotografije i  video materijali s događaja mogu se pronaći na mrežnoj stranici Sveučilišta https://topologia.wordpress.com/2016/0/16/sierpinskialmeria/  te na  Facebook stranici Sierpinski Carpet  i eTwinning stranici projekta.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA

Osim stvaranja fraktala  7. iteracije program je sadržavao i aktivnosti stvaranja fraktala. Sa svih strana dvorane učenici i učitelji iz raznih škola izrađivali su različite fraktalne oblike od raznih materijala.

U holu palače  postavljena je izložba fotografija  prvih šest iteracije koje su izradili učenici diljem svijeta među kojima je predstavljena fotografija i  4. c razreda učiteljice Marijane Curić s izrađenom drugom iteracijom.

Učiteljica Marijana Curić imala je kratko predstavljanje projektnih aktivnosti OŠ Stjepana Radića na engleskom jeziku uz prikaz filma u kojem su učenici, sudionici projekta, izrazili svoj doživljaj projektnih aktivnosti te uputili Almeriji i svim prisutnima na velikom događaju pozdrave iz Hrvatske i iz naše škole.

Svečanosti na Sveučilištu nazočili su i učitelji  iz Srbije, Poljske, Njemačke i Španjolske, a cijeli događaj je TV Broadcast prenosio  uživo.

Video kamerom snimljen je fraktal sedme iteracije te je događaj završen u 14 sati.

Osim završnog događaja, za vrijeme svog boravka u Almeriji učiteljica Marijana Curić posjetila je školu San Fernando i Sveučilište u Almeriji te je s voditeljicom projekta Sierpinski  Carpet na eTwinningu Dolores Jimenez Cardenas u dva 4. razreda radila radionice Sierpinsi Triangle (Sierpinski trokut). Istim su radovima učenici tih razreda na završnom događaju složili veliki fraktal.

Učiteljica Marijana se zahvaljuje OŠ Stjepana Radića na podršci u radu na projektu i materijalima za rad na projektnim aktivnostima te gradu Metkoviću i Sveučilištu u Almeriji na sufinanciranju odlaska u Almeriju i boravka u istom gradu za vrijeme projektnih zbivanja i završnih događaja Sierpinski Carpet projekta.

 

OGLAS