S padom kamatnih stopa nastavljaju padati i poticaju na štednju, kao i izdvajanja iz proračuna za te svrhe. U srpnju ove godine Ministarstvo financija isplatilo je DPS za štednju prikupljenu u 2018. godin: iznosio je 90 kuna, a proračun je stajao 10,9 milijuna kuna.
Danas u Hrvatskoj posluju tri stambene štedionice, dok su dvije štedionice u proteklih godinu i po dana pripojene matičnim bankama, HPB-u i Zagrebačkoj banci. Glavni razlog tome upravo je kontinuirano smanjivanje državnih poticaja. Umjesto poticanja stambene štednje, Vlada je odlučila subvencionirati kamate za stambene kredite putem APN-a.