U prostorijama Volonterskog centra Dobra održane su tri radionice u kojima su djeca i mladi dobili uvid o značaju starih neretvanskih zanata.

Riječ je o radionicama koje su održane u sklopu projekta „Aktiva – pozitiva br. 2“ kojeg provodi Udruga DOBRA u partnerstvu s Općinom Zažablje, gradom Metković i Centrom za socijalnu skrb Metković.

U prvoj radionici mladi su izrađivali mobile, ukras za kuću u obliku ptice čime je objedinjena neretvanska priroda i kulturna baština. Mladi su ručno izrađivali drvene ptice po uzoru na tradicijske obrte koji su se bavili izradom tradicijskih igračaka, ali u nešto modernijoj izvedbi. U drugoj radionici fokus je stavljen na tekstil i motive tradicionalnog  namještaja  i kamenih spomenika , pogotovo sredovjekovnih stečaka iz doline Neretve. Tako su bojama za tekstil na pamučne majice ručno oslikavali motive koje su odabrali, u nešto modernijoj izvedbi čime su pokazali svoju maštovitost.

U trećoj radionici naglasak je bio na izradi modernih pomagala od drveta. Tom prilikom mladi su imali mogućnost da steknu nova znanja i vještine u preradi i oblikovanju drva.

Po završetku radionica učenici su izrađene predmete dobili na poklon kao uspomenu na sudjelovanje u radionicama.

Kroz ovaj projekt planirana je još jedna radionica vezana za informiranje mladih o starim neretvanskim zanatima.

Projekt je financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.