Dr. Frano Franić, „milošću Božjom i Svete Stolice biskup, biskupija Splitske, Solinske i Makarske, br. 1994/61., u ime Kristovo“, donio je 21. studenoga 1961., dakle prije točno 60 godina, „Odluku o osnivanju župe u novonastalom gradskom naselju Ploče“.

U Odluci piše kako je „na južnom dijelu naše biskupije, sa zapadne strane ušća rijeke Neretve, nastalo, poslije Drugog svjetskog rata, novo gradsko naselje, koje se naziva Ploče ili Luka Ploče. To gradsko naselje danas broji 4.000 stanovnika, a povećava se sve više. U njemu postoji potpuna Osnovna škola s 8 razreda, tj. osmoljetka, Gimnazija i razne druge važne ustanove.

Gradsko područje Ploča, ukoliko je već izgrađeno ili ukoliko je planirano za izgradnju, bilo je prije Drugog svjetskog rata potpuno pust i nenaseljen kraj, udaljen od naseljenih dijelova župa Baćina i Plina više kilometara.

Pošto sam, dakle, osobno vidio i proučio geografske i pastoralne potrebe novostvorenog gradskog naselja Ploče, pošto sam se posavjetovao s preč. Stolnim i Sustolnim kaptolom, pošto sam u smislu kodeksa obavijestio Franjevačku Provinciju Presvetog Otkupitelja i Franjevački samostan u Zaostrogu, te župske urede Baćine i Pline, služeći se svojom biskupskom vlašću, a oslanjajući se na kanone Crkvenoga zakonika, odlučujem osnovati te ovim osnivam novu župu Ploče pod imenom: Bl. Dj. Marije Kraljice neba i zemlje (B. Virgo Maria Regina Mundi) i pod zaštitom Sv. Josipa radnika – kao prvotnog zaštitnika i Bl. Nikole Tavelića – kao drugotnog zaštitnika“.

Granice nove župe, koja pripada Neretvanskom dekanatu, poklopile su se s granicama gradskog naselja. Dr. Frano Franić odredio je da privremeno, dok se ne bude mogla sagraditi župska crkva u Pločama, župska crkva Presvetog Trojstva u Rogotinu, kao najbliža aktivna crkva, bude ujedno župska crkva novoosnovane župe Kraljice neba i zemlje u Pločama.

Nova župa nije imala nikakvih posjeda, niti je raspolagala bilo kakvom imovinom. “Stoga će ona za svoje materijalne potrebe svojih dušobrižnika biti upućena, po običaju prvotne Crkve, na milostinju vjernika i dobrih ljudi. Dok ovo odlučujem, pred očima su mi pastoralne prilike nove župe Ploče, koja nema ni najmanje prostorije za obavljanje vjerskih obreda. Stoga, sve svoje pouzdanje stavljam u moć i milosrđe One, koja kao Kraljica neba i zemlje po Božjem dopuštenju sve može i koja je utočište grešnika i nada beznadnih“, istaknuo je, između ostaloga dr. Franić.

Tekst i foto: Ante Šunjić / Dubrovački vjesnik