Gradski vijećnici Mosta NL predložili su danas mjere za pomoć gospodarstvu i građanima u okolnostima epidemije koronavirusa koje uključuju oslobađanje od plaćanja komunalne naknade na tri mjeseca, od plaćanja naknade za smještaj djecu u vrtiću te obustavu ovrha i prisilne naplate. Njihov prijedlog prenosimo u cijelosti:

Poštovani Gradonačelniče i poštovani Predsjedniče Gradskog vijeća,

kao što Vam je poznato, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske je dana 19. ožujka
2020. godine donio Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, koja je stupila na snagu danom donošenja.

Naložene protuepidemijske mjere u suzbijanju bolesti COVID-19 teško pogađaju
gospodarstvo i građanstvo i na području Grada Metkovića slijedom čega je potrebno neodgodivo djelovati u cilju ublažavanja izvjesnih posljedica ove krize.

S obzirom na posebne okolnosti, predlažemo da se sukladno članku 16. Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Metkovića neodgodivo održi međustranački kolegij predsjednika klubova članova Gradskog vijeća Grada Metkovića, te da se raspravi način održavanja sjednica u narednom razdoblju, kako bi se u ovoj kriznoj situaciji mogle pravovremeno razmotriti sve mjere i pravovaljano donijeti sve odluke koje imaju za cilj ublažiti posljedice krize i dodatno pomoći našim posebno ugroženim sugrađanima starijim od 60 godina, nemoćnima i onima koji su u najvećem riziku.

Poštovani Gradonačelniče, Vas pozivamo da bez daljnje odgode, u skladu s ovlastima iz
članka 48. Statuta Grada Metkovića i okolnosti da su nastupile nepredvidive okolnosti, u interesu gospodarstva i građanstva na području Grada Metkovića neodgodivo donesete:

1. Odluku o oslobađanju plaćanja komunalne naknade, za mjesece ožujak, travanj i svibanj
2020. godine, za sve pravne i fizičke osobe s područja Grada Metkovića, bez kamate za
zakašnjenje, za što bi se zadužio nadležni upravni odjel.

2. Odluku o oslobađanju plaćanja naknade za sudjelovanje u cijeni usluga smještaja djece u Dječjem vrtiću Metković, kojom bi se korisnici oslobodili obveze plaćanja naknade za
sudjelovanje u cijeni usluga smještaja djece za polovicu mjeseca ožujka i travanj 2020.,
uz odredbu da se u slučaju nastavka posebnih okolnosti vezanih uz bolest COVID-19 ista
odluka primjenjuje i za mjesece svibanj, lipanj …. 2020. godine, za provedbu koje se
zadužuje Uprava Dječjeg vrtića Metković.

3. Odluku o obustavi ovrhe i prisilne naplate ovrhovoditelja Grada Metkovića za sve pravne
i fizičke osobe na području Grada Metkovića.

Predlagatelji vijećnici MOST NL:
Katarina Taslak
Marijana Gluščević
Marijana Dodig
Olivija Kljusurić
Ana Crnčević Kravar
Petar Nikolić
Srećko Jeramaz