Jučer s početkom u 17 sati u Zgradi političkih stranaka održana je 19. sjednica Gradskoga vijeća Grada Metkovića na kojoj su usvojene sve točke dnevnoga reda.

Na početku je gradonačelnik Milan podnio Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Metkovića za 2018. godinu koji je usvojeno većinom glasova kao i Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu.

Treća i četvrta točka bila su Izvješća o izvršenju programa gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, a posebno se istaknula rekonstrukcija prometne mreže u Prudu koja se planira završiti do kraja godine.

Jednoglasno su usvojena Izvješća o radu i financijska izvješća gradskih ustanova: Dječji vrtić Metković, Ustanova za kulturu i sport, Gradska knjižnica Metković i Prirodoslovni muzej Metković, a većinom glasova Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Metković.

Jednoglasno je usvojen Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Metkovića koji će se provesti u nedjelju 28. srpnja 2019. na području Metkovića. Birat će se pet članova svakoga mjesnog odbora: Centar Metković, Sveti Nikola Metković, Vid, Prud, Dubravica i Glušci.

Jednoglasno je usvojen Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Gradske knjižnice Metković te Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gradske knjižnice Metković koji se usklađuju s novim Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti.

Dnevni red dopunjen je Izvješćem o radu i financijskim izvješćem Humanitarne zaklade Iva Petrušić koje je jednoglasno usvojeno.

Većinom glasova usvojen je Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Metkovića za 2019. godinu, a ovogodišnji laureati su:

  • Mate Nikolić(Mida) dobitnik je Nagrade Grada za životno djelo
  • liječnici pedijatri Vlado KrmekRasema Bubica dobitnici su nagrade  Ilija u području zdravstva
  • Nela Orlovićdobitnica je nagrade Ilija u području humanitarne djelatnosti
  • Franjevačka Mladež (FRAMA) Metkovićdobitnik je nagrade Ilija u području humanitarne djelatnosti i volonterstva
  • Klapa Sveti Nikoladobitnik je nagrade Narona u području kulture
  • Gordana Nikolićdobitnica je nagrade Narona u području obrazovanja
  • posthumno Jozo Verajadobitnik je nagrade Ždral u području sporta

Vijećnička pitanja na kraju sjednice postavili su vijećnik Stipo Gabrić koji je istaknuo problematiku Stare Neretve te vijećnica Marijana Gluščević koja je pitala u kojoj je fazi projekt Aglomeracija Metković i poduzima li Grad išta zbog gradnje na području Poduha.