Ispitivajući ljude o aktualnoj epidemiji gripe televizijske kamere zabilježile su u Zagrebu i jedan zanimljiv odgovor starijeg čovjeka koji je nasmijao cijelu Hrvatsku…