Sutra na svečanoj sjednici Gradskoga vijeća bit će potpisivanja Ugovora za projekt Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Metković ukupne vrijednosti s PDV-om 448,6 milijuna kuna, prihvatljivi troškovi su 359 milijuna kuna od čega su bespovratna sredstva iz Kohezijskie fondova EU-a 253,7  milijuna kuna.

Ugovore će potpisati ministar zaštite okoliša i energetike gospodin Tomislav Ćorić, direktor Hrvatskih voda gospodin Zoran Đuroković, direktor Metković d.o.o. gospodin Filip Dominiković i gradonačelnik Grada Metković Dalibor Milan.

Podsjećamo riječ je o kapitalnom infrastrukturnom projektu koji je započet još početkom kolovoza 2014. godine. Tada su bivša gradska vlast na čelu s gradonačelnikom Božom Petrovom i komunalno poduzeće Metković d.o.o. donijeli odluku i počeli ralizaciju ovoga projekta potpisivanjem ugovora o Izradi studijsko-projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekata sufinanciranih iz EU fondova za projekt Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje grada Metkovića. 

Potom je 2016. uslijedilo uvrštavanje ovoga projekta u strateške projekte Vlade Republike Hrvatske, te rješavanje imovinsko pravih odnosa nužno za dobivanje građevinske i drugih dozvola koje su prethodile sutrašnjem potpisivanju Ugovora.

Ukupna vrijednost projekta Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Metković iznosi 448.662.361,25   HRK (s PDV-om), od čega prihvatljivi troškovi iznose 358.929.889,00 HRK. Ukupna vrijednost bespovratnih  sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt iznosi 253.696.378,57 HRK.

Projekt obuhvaća:

  • izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju sustava javne vodoopskrbe: rekonstrukciju 11.875 m, izgradnju 5.551 m vodoopskrbnih cjevovoda te rekonstrukciju 1.340 kućnih priključaka, izvedbu lokalnih stanica za podizanje tlaka 11 kom te uspostavu daljinskog očitanja potrošnje putem 5.500 novih vodomjera za daljinsko očitanje potrošnje s pripadnom opremom;
  • izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju sustava javne odvodnje i to: izgradnju 44.491 m gravitacijskih kolektora, 1.418 m tlačnih cjevovoda, 16 crpnih stanica (sa spajanjem u nadzorno-upravljački sustav putem 15.107 m kabelske infrastrukture), 1.745 novih priprema za kućne priključke te prespajanje 2.326 postojećih kućnih priključaka, kao i sanacija 90 m postojećih kolektora te pripadnih okana i priključaka metodama bez iskopa;
  • izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Metković III. stupnja pročišćavanja kapaciteta 18.400 ES te pripadnog postrojenja za solarno sušenje mulja.